Participació d'un grup de recerca del TecnoCampusen en el congrés Advanced Factories

El grup de recerca de Fabricació Intel·ligent i Innovació Industrial FI 4.0 ha participat recentment en el congrés Advanced Factories en la sessió "Eficiència en els recursos: Intel·ligència Artificial aplicada a l’estalvi d’energia". Amb el títol Motor Profiling With Current Signature Analysis, els professors Carles Paul i Xavi Font, conjuntament amb l’empresa del TecnoCampus Sigma Industrial Precision, han exposat el seu treball de recerca, sobre l’anàlisi del comportament de motors elèctrics amb tècniques d’intel·ligència artificial per obtenir algorismes eficients de manteniment predictiu.

Els treballs que s’estan realitzant demostren l’agilitat que ofereix aquesta eina per facilitar la programació de l’acció de manteniment en el moment més eficient, permetent una reducció en el nombre d’intervencions, en el temps d’aturada associat i en els costos d’explotació.

Actualment, l’equip tècnic de Sigma Industrial Precision i el grup de recerca FI 4.0 continuen amb el desenvolupament de tècniques més precises i eficients per al manteniment predictiu d’aquest tipus de motors elèctrics.