El TecnoCampus posa en marxa el pla per al retorn a la "nova normalitat" post Covid-19

Després que les instal·lacions del parc empresarial reobrissin ja, parcialment, amb l'entrada de la zona sanitària a la qual pertany al TecnoCampus a la fase 1, el TecnoCampus fa un pas mes en el retorn esglaonat a les activitats presencials amb el Pla de desescalada del conjunt dels edificis del parc, que preveu la reobertura en esglaonada.

Aquest pla permetrà reobrir alguns serveis que afecten els estudiants (servei de préstec de material audiovisual SERMAT, laboratoris, entre altres) complint totes les mesures de seguretat per preservar la salut de treballadors i usuaris.

En l'àmbit universitari, fins a l'acabament del curs tant la docència com l'avaluació del tercer trimestre es duran a terme online. El TecnoCampus referma el seu compromís amb la presencialitat en la docència. No obstant això, s'està elaborant la planificació amb la previsió de començar el curs 2020-2021 amb un model híbrid en què, durant un temps, es  compagini la presencialitat, especialment en activitats on és indispensable, com són les pràctiques, amb la docència online, en aquelles activitats més teòriques.