El professor Daniel Torras publica una anàlisi sobre "First Man"

El professor del Grau en Mitjans Audiovisuals Daniel Torras i coordinador del grup de recerca SSIT ha publicat a la revista acadèmica Quarterly Review of Film and Video l’article “First Man”: the meaning and use of three very human silences in an inner spatial struggle. En aquest treball, el professor especialitzat en l’estètica i ús del so a l’audiovisual ha analitzat l’ús del muntatge sonor, de la música i sobretot del silenci en la transmissió del missatge d’aquest recent film sobre l’arribada de Neil Armstrong a la lluna.

Segons Torras, el transfons simptomàtic d’aquest film, més que el repte i desafiament tecnològic, és un debat de la mateixa humanitat amb els límits de la seva essència, un debat que es mostra en la pel·lícula de Chazelle a través de l’exploració més enllà de les fronteres conegudes exteriors i interiors –com la mort, per exemple– i la dissolució o oblit de tot tret íntim i personal en un imparable magma col·lectiu político-mediàtic. Aquesta sensació o reflexió que vol transmetre aquest film es pot resumir en un estat de xoc o consternació de l’ésser humà davant d’allò desconegut. 

El professor de TecnoCampus explica amb arguments antropològics, filosòfics i psicològics que aquests límits estan vinculats i es poden equiparar a la idea del silenci que guardem en el nostre imaginari col·lectiu i que, per tant, l’ús del silenci com a recurs narratiu ha estat una opció lògica, encertada i consegüentment ben acceptada pel públic, en general. En definitiva, Torras explica a través de la nostra concepció cultural del silenci per què funciona l’estètica escollida per Chazelle en aquesta obra.

Torras desenvolupa una línia d’investigació sobre el silenci audiovisual en el grup de recerca So, Silenci, Imatge i Tecnologia (SSIT) amb nombroses publicacions ja sobre aquest tema.