El professor Jesús Molina obté el títol de doctor en turisme

Jesús Molina, professor de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, ha obtingut el títol de doctor en turisme per la Universitat de Girona. Ho ha fet després que el mes de juliol passat presentés la seva tesi doctoral, dirigida per Josep Maria Raya, també professor del TecnoCampus. Amb el títol “El trabajo emocional en el sector turístico. Obstáctulos y facilitadores empresarials y sus consecuencias para los trabajadores”, la tesi se centra a analitzar si existeix treball emocional en el sector turístic i a determinar les seves possibles causes i conseqüències

En aquest sentit, l’estudi conclou que existeix una relació positiva entre el treball emocional i els professionals del sector turístic si aquests es relacionen “cara a cara” amb el client, tenint aquests més tendència a l’engagement, és a dir, al compromís i a la implicació, que al burnout, concepte relacionat amb el síndrome d'esgotament professional. Per altra banda, els resultats de la tesi també mostren que els professionals que utilitzen regulació emocional espontània o actuació profunda i els que reben formació específica estan menys exposats a patir burnout. Finalment, la tesi també conclou que els professionals del sector de l’auditoria en general tenen més tendència al burnout que els qui treballen en el sector del turisme.

Les conclusions de la tesi poden ser rellevants per als responsables de recursos humans pel que fa a tasques de selecció, formació i planificació de personal, ja que no només permet ajustar més els perfils, sinó també millorar la formació tècnica i emocional.