El professor Josep Maria Raya publica un article sobre les causes dels desnonaments a Espanya

El professor de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Josep Maria Raya ha publicat recentment l’article “The determinants of foresclosures: Evidence from the Spanish case”, en el qual analitza els motius decisius dels desnonaments a Espanya.

L’objectiu de l’article és identificar les causes determinants dels desnonaments a Espanya, país que no només té la taxa més alta de desnonaments a Europa, sinó que aquests també s’han convertit en una qüestió política i social rellevant. En aquest sentit, l’estudi conclou que el deteriorament de la qualitat en els préstecs i les restriccions de liquiditat a curt termini són els principals impulsors dels desnonaments.

Aquest és el primer article del projecte “El veradero precio de la vivienda”, una investigació que a l’octubre del 2016 va rebre finançament per part del Ministeri d’Economia i Competitivat en el marc de la convocatòria “Proyectos I+D+I” del “Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad”. El professor Raya és el principal investigador d'aquest projecte que vol aprofundir en les causes de les diferències entre els preus reals dels habitatges i els que figuren en les estadístiques oficials.

 Pot llegir l'article complet aquí.