El professor Julián Horrillo presenta el "cas TecnoCampus" en un congrés sobre ciència i regions a Castelló

El professor de l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus Julián Horrillo, coordinador dels estudis d'enginyeria industrial en aquest centre, ha presentat la comunicació que porta per títol “Innovació i cooperació als sistemes locals d’innovació. El cas del parc científic i de la innovació Tecnocampus Mataró-Maresme” en International Congress on Regional Science, resposta de les regions perifèriques davant els canvis socials, tecnològics i climàtics, celebrat a a la Universitat Jaume I, a Castelló, del 20 al 22 de novembre.

En la comunicació, es reflexiona sobre la possibilitat d’utilitzar xarxes de ciutats com a espais de suport per a sistemes d’innovació locals. Amb dades de commuting, s’identifica una xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, basada en l’intercanvi de coneixement d’alt valor, es caracteritza el seu perfil com a districte industrial i s’identifiquen els determinants de la innovació i la cooperació formal i de base científica a la xarxa.

El congrés celebrat a Castelló és un punt de trobada multidisciplinari que permet una visió de conjunt sobre la ciència regional i l’anàlisi del territori com a element de partida, amb l’estudi, debat i presentació de treballs acadèmics al voltant de conceptes territorials i regionals. En aquesta edició s’han incorporat al debat regional els problemes que afecten els territoris perifèrics, i els nous reptes que se’ls plantegen des del punt de vista social, tecnològic i climàtic que haurien de condicionar les futures polítiques de desenvolupament territorial. El congrés intenta aportar solucions compatibles i respectuoses amb l’aprofitament de recursos endògens de tot tipus.