El professor Marcos Faundez participa en el tribunal d’una tesi a la Universitat Autònoma de Madrid

El professor de l’Escola Superior Politècnica Marcos Faundez va assistir com a convidat en el tribunal d’una tesi presentada a la Universitat Autònoma de Madrid el passat 9 de juliol.

La tesi portava per títol "Disruptive approaches to online handwriting and signature authentication for security-enhanced schemes" i la defensava Ruben Tolosana, estudiant d’enginyeria de la Universitat. De fet, el grup d’investigació Biometrics and Data Pattern Analytics Lab de la Universitat Autònoma de Madrid i el Grup de Recerca en Tractament del Senyal de l’Escola Superior Politècnica han col·laborat en diversos projectes, finançats pel Ministeri de Ciències, Innovació i Universitats.