La professora Maria Luna, ponent en una conferència internacional en l’àmbit de la comunicació a Suïssa

La professora del Grau en Mitjans Audiovisuals de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus Maria Luna va participar com a ponent a la 7a edició de la European Communication Conference (ECC), que es va celebrar del 31 d’octubre al 3 de novembre a Lugano (Suïssa).

Sota el lema “Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation”, la trobada va reunir acadèmics i experts en comunicació de tot Europa per debatre temes d’actualitat des d’una multiplicitat de perspectives, totes vinculades a l’àmbit de la comunicació. Dels mitjans de comunicació a la seva relació amb la democràcia, des de la comunicació en situacions de crisi a la representació de la ciència i els fenòmens migratoris, com un signe d’una avaluació crítica de les relaciones a vegades complicada entre centres i perifèria. La conferència s’emmarcava dins de la European Communication Research and Education Association (ECREA), dedicada al desenvolupament de la investigació en la comunicació i l’educació superior a Europa.

Amb el títol “Mapping transnational peripheries. A geographical method applied to early film circulations between Colombia and Europe”, Maria Luna va explorar en la seva ponència l’ús del sistema de localització geogràfica Arc-Gis per mapejar les rutes significatives trobades en les microhistòries de l’arribada del cinema a Amèrica Llatina. La conclusió d’aquesta aproximació al micromapping que s’aborda des de les línies d’humanitats digitals i la geografia de la comunicació és que l’ús de la tecnologia GIS permet una millor comprensió història i geogràfica a través de la visualització de les dades en els estudis de cine transnacional.

La participació de la professora Luna en aquest acte forma part de les activitats que es desenvolupen des del Grup de Recerca Narratives de la Resistència, una iniciativa del Grau en Mitjans Audiovisuals que proposa investigar els missatges, les representacions i les pràctiques mediàtiques de la comunicació en la societat centrant-se en els processos minoritaris, marginals i resistents.