Els professors Carlos Alonso i Marcos Faúndez publiquen un article a la revista indexada "Cognitive Computation"

Carlos Alonso i Marcos Faúndez, professors de l’Escola Superior Politènica del TecnoCampus, han publicat recentment un article a la revista indexada a primer quartil dins l’ISI-JCR Cognitive Computation, que publica articles per a la difusió de la investigació i sobre pràctiques actuals i tendències futures en la disciplina emergent de la computació cognitiva.

Amb el títol “A Comparative Study of In-Air Trajectories at Short and Long Distances in Online Handwriting”, el treball se centra en l’anàlisi dels moviments en l’aire en diferents tasques grafoescriturals, tant pel que fa a persones sanes com per les que pateixen patologies com el Parkinson o l’Alzheimer. L’estudi, que mostra per primer cop en quines situacions és important aquests tipus de moviments en l’aire, s’emmarca dins del treball que realitza el Grup de Recerca en el Tractament del Senyal de l’Escola Superior Politècnica.