Els professors Marcos Faundez i Enric Sesa participen en un congrés sobre telecomunicacions a Hongria

Els professors de l’Escola Superior Politècnica Marcos Faundez i Enric Sesa han viatjat del 3 al 5 de juliol a Budapest (Hongria) per participar en la 4a edició del Congrés Internacional sobre Telecomunicacions i Processament del Senyal.

Ambdós han presentat dues ponències de treballs de recerca desenvolupats conjuntament amb estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació i del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Els treballs formen part d’un projecte de recerca del Grup de Recerca en Tractament del Senyal de l’Escola Superior Politècnica finançat pel Ministeri de Ciència, Tecnologia i Universitats.

La comunicació de Marcos Faundez, titulada “Low cost fall detection based on Cortex M4”, se centrava en un detector de caigudes, un sistema autònom amb la funcionalitat de detectar les caigudes de persones al seu domicili i que, a diferència de la teleassistència, no requereix la intervenció de l’usuari. Enric Sesa, per la seva banda, va presentar “SVC analytics a software for plotting and extracting features from online handwritten signals", un programa desenvolupat pel Grup de Recerca en Tractament del Senyal per visualitzar i editar fitxers d’escriptura online.