Professors del TecnoCampus col·laboren en un llibre sobre com iniciar-se en l’àmbit de la recerca

Quatre professors de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus han participat en la redacció del llibre Cómo investigar, publicat per l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) el passat mes d’octubre. En concret, hi han col·laborat els professors Roberto Dopeso, Josep Maria Raya, Dolors Celma i Esther Martínez, que han contribuït, respectivament, en els capítols sobre “Qüestionaris”, “Anàlisi de dades quantitatives” i “Redacció de la recerca”.

El llibre, que ofereix aportacions de professors de diferents universitats del territori català, pretén oferir un manual per ajudar a iniciar-se en l’àmbit de la recerca. En aquest sentit, es tracta d’una publicació especialment pensada per als estudiants de grau i de màster a l’hora de fer el treball final. En aquest sentit, el llibre introdueix conceptes i tècniques que s’han d’emprar a l’hora d’investigar, entre els quals destaquen la recerca d’un marc teòric per a la pregunta, la definició clara dels objectius de recerca i l’orientació adequada cap als objectius que es volen assolir.

La investigació és l’activitat orientada a obtenir nous coneixements que ajudin a entendre millor el món que ens envolta i que permetin trobar solucions a problemes actuals. Es tracta, doncs, d’una matèria destacada tant en l’àmbit d'I+D com en l’acadèmic i que per tant, requereix l’ús d’una metodologia adequada.