Un projecte d'investigació desenvoluparà una app per mesurar l'estrès dels estudiants universitaris

Investigadors de l'Institut de Tecnologia de Waterford (Irlanda) han aconseguit un finançament de gairebé 300,000€ per liderar un projecte d'investigació paneuropeu de dos anys de durada, denominat "St Gestió de l'e-Mobile de capacitació per a l'estrès estudiantil (SSTeMM)". El TecnoCampus és la institució de referència d'aquest estudi per a l'Estat espanyol, amb les professores de l'Escola Superior de Ciències de la Salut Carme Rosell i Ester Mateo al capdavant. L'objectiu principal és el desenvolupament d'una aplicació informàtica i de material que permeti avaluar l'estrès i la salut mental dels estudiants universitaris d'infermeria.

La investigació en els últims cinc anys i els informes de notícies recents han posat de manifest que hi ha un augment en els problemes de benestar mental entre les persones que assisteixen a la universitat, i l'augment més marcat en l'augment de l'estrès laboral es troba en el grup d'edat de 18 a 25.

El projecte SSTeMM té com a objectiu desenvolupar una plataforma mòbil digital accessible per a l'usuari final que brindi educació basada en el treball, capacitació en competències i suport per al maneig de l'estrès basat en la pràctica, adaptat a les necessitats immediates dels estudiants d'infermeria mentre estan en la seva ubicació clínica.

Un mínim de 200 estudiants d'infermeria, així com els seus mentors, participaran en aquest projecte a Irlanda, Espanya, Eslovènia i Kosovo.

SSTeMM ajudarà els estudiants d'infermeria a desenvolupar la capacitat de recuperació personal per millorar la vostra compromís laboral. Proporcionarà a aquests estudiants d'infermeria i al personal clínic que els dóna suport habilitats i competències per al maneig de l'estrès que desenvoluparan i donaran suport el seu benestar personal durant la seva formació i una vegada que s'hagin graduat.

L'estudi el desenvolupa la Facultat de Ciències de la Salut de Institut de Tecnologia de Waterford, en col·laboració amb el Grup de Sistemes de Programari de Telecomunicacions (TSSG) i la Facultat d'Humanitats i l'Hospital UPMC Whitfield a Waterford; la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Maribor (UM FHS) a Eslovènia; l'Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; IBK Management Solutions a Wiesbaden, Alemanya, i la Universitat de Negocis i Tecnologia de Kosovo.

SSTeMM està finançat per Erasmus Plus - Associació Estratègica per a l'Educació Superior - a través de l'Autoritat d'Educació Superior (HEA) a Irlanda - per un valor de € 297,000.

La Facultat de Ciències de la Salut de Institut de Tecnologia de Waterford té una gran experiència en el camp de l'estrès relacionat amb el treball en el sector de l'assistència sanitària, ja que ha dirigit dos importants projectes finançats per la UE centrats en el tema.

Aquesta experiència suposa un suport considerable el projecte actual. Es preveu que l'impacte de SSTeMM s'estendrà més enllà de les estudiants d'infermeria, aportant coneixement sobre el maneig de l'estrès estudiantil i el suport a una varietat de disciplines on la immersió en el món laboral forma una part important del pla d'estudis.