Publicat el protocol d'usos dels edificis universitaris pel Covid-19

El Protocol d'ús dels espais universitaris del TecnoCampus conté les mesures de protecció, seguretat i prevenció d’acord amb les que es preveuen en el Pla sectorial d’Universitats del PROCICAT (Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT en data 29 de juny de 2020.

El document preveu mesures a nivell general (distància física, ús de mascareta, priorització de videoconferències per evitar desplaçaments); de material i equips de protecció; per als edificis, espais, instal·lacions i equipaments; protocols de neteja i desinfecció; de caràcter sanitari i de prevenció; específiques en aules i laboratoris; en espais d’ús compartit (sales d’estudi, biblioteques, sales d’actes, menjadors i similars); als serveis higiènics; i en altres serveis (bars, restaurants, instal·lacions esportives, aparcaments, etcètera).

El podeu consultar aquí:

Versió en català

Versió en castellà

Versió en anglès