Sessions informatives online de màsters universitaris

El TecnoCampus posa en marxa sessions informatives online dels màsters universitaris, títols oficials de la Universitat Pompeu Fabra. Les sessions seran conduïdes pels directors dels màsters i tenen per objectiu informar i orientar als futurs estudiants interessats en aquests estudis i resoldre totes les seves consultes.
Inscripcions obertes!

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims

Dia: 5 de maig de 2020
Horari: de 18 a 19:30 h
Inscriu-t'hi

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació
Dia: 6 de maig de 2021
Horari: de 18 a 19:30 h
Inscriu-t'hi

Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva
Dia: 11 de maig de 2021
Horari: de 18 a 19:30h
Inscriu-t'hi

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment
Dia: 17 de juny de 2021
Horari: de 18 a 19:30h
Inscriu-t'hi

Si no podeu accedir a cap d’aquestes sessions us podeu posar en contacte amb el Departament de Formació Permanent i concertar una entrevista personal o online a través del correu formaciopermanent@tecnocampus.cat.