El TecnoCampus acorda l'adscripció única dels seus centres universitaris a la Universitat Pompeu Fabra

A partir del curs 2014-2015, els tres centres universitaris del TecnoCampus estaran adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Aquesta evolució cap a una major integració al grup UPF representa una fita per al projecte universitari de Mataró i el Maresme. El TecnoCampus es consolida d’aquesta manera com campus nord d’aquesta universitat de prestigi. Una consolidació que es tradueix en la possibilitat d’ampliar els títols de grau i de postgrau que s’ofereixen, sempre mantenint els senyals d’identitat del TecnoCampus, que se sintetitzen en la voluntat d’oferir titulacions amb una directa relació amb les necessitats de l’àmbit laboral.

L’acord d’adscripció única dels estudis a la UPF comporta altres canvis, com el nom dels centres universitaris del TecnoCampus, que corresponen a tres branques del coneixement.

L’Escola Universitària Politècnica de Mataró passa a anomenar-se Escola Superior Politècnica, i si fins ara estava adscrita a Universitat Politècnica de Catalunya, ara passa a estar adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest canvi es fa preservant els interessos dels estudiants actuals del centre, que podran acabar els seus estudis i obtenir el títol de la UPC al qual es van matricular. Si ets estudiant actual del centre, consulta l'apartat web específic dissenyat per resoldre dubtes. La branca de coneixement de l’Escola Superior Politècnica és la tecnologia. A partir del curs vinent, amplia la seva oferta acadèmica amb el nou Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs.

L’Escola Universitària del Maresme passa a dir-se Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. El canvi permet visualitzar la branca de coneixement a la qual està vinculada aquesta escola, amb la incorporació a partir del proper curs del Grau en Logística i Negoci Marítim, que consolida l’oferta acadèmica actual. Aquest centre esta adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

L’Escola Superior de Ciències de la Salut, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra des de la seva creació, no experimenta canvis amb el procés d’adscripció única del TecnoCampus a la UPF. Manté la denominació actual, i els propers anys està previst que reforci la seva oferta formativa en el seu àmbit.