El TecnoCampus participa per primer cop a l’enquesta de satisfacció dels titulats del sistema universitari català

Els estudiants que es van graduar al TecnoCampus el curs 2017-2018 participen durant els propers mesos a l’enquesta que realitzen les universitats catalanes en coordinació amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) per conèixer quina és la satisfacció de la població titulada. Es tracta de la primera vegada que els graduats del TecnoCampus, com a centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, responen aquesta enquesta creada per conèixer i avaluar la qualitat de la formació dins del marc de la millora contínua de les titulacions.

Actualment els centres universitaris del TecnoCampus ja disposen d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, en el qual hi ha un qüestionari que omplen els estudiants una vegada finalitzen els estudis. No obstant, la participació en aquesta nova enquesta permetrà ampliar la informació i obtenir uns resultats més detallats. En aquest sentit, l'enquesta proporciona indicadors comuns sobre la satisfacció amb l'ensenyament i l'aprenentatge, els serveis i equipaments, l'impacte personal que ha tingut en l'alumne/a, entre d'altres ítems. 

De moment, està disponible l’últim informe elaborat amb els resultats agregats dels darrers tres anys (2015-2017) de les enquestes de satisfacció a les persones titulades de grau, que es pot consultar a l’EUC Dades, el portal de dades del sistema universitari català.