Tràmits acadèmics que et poden interessar si ets estudiant de grau

Si ets estudiant de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, pots demanar canviar de grup en una o vàries assignatures, sempre que estigui documentalment justificat. En aquest sentit, els canvis de grup seran “excepcions” i no es podran realitzar entre assignatures amb codis diferents. Si estàs interessat a sol·licitar un canvi de grup, pots adreçar-te al Punt d’Informació a l’Estudiant i demanar-ho fins al 20 d’abril.

Si quan vas fer la matrícula a principi de curs no complies la normativa de progressió d’estudis i no vas poder matricular-te d’assignatures d’un curs superior, ara pots sol·licitar-ho si superes els crèdits necessaris. Consulta les taules de progressió dels teus estudis. Pots demanar-ho durant els 15 dies posteriors a la publicació de les qualificacions definitives, que dependrà de les dates de tancament de cadascuna de les escoles.
Més informació.

Tens la possibilitat de convalidar crèdits superats en estudis oficials i incorporar-los als estudis de grau que estàs estudiant fins al 31 de maig. La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en el teu expedient acadèmic dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat als centres universitaris del TecnoCampus o en una altra universitat, que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial. Tot i així, cal que hagis superat els crèdits de l’assignatura que vols reconèixer.
Més informació.

Pots reconèixer crèdits RAC si has participat en activitats universitàries culturals, lingüístiques, esportives, de cooperació o de representació estudiantil, entre d'altres. Per poder convalidar aquests crèdits, cal que hagis desenvolupat les activitats universitàries de manera simultània amb els ensenyaments de grau als quals vols incorporar els crèdits.

Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits RAC en qualsevol moment dels estudis sempre i quan hagis finalitzat l’activitat. Pots incorporar a l’expedient fins a un màxim de sis crèdits optatius. El reconeixement de crèdits suposa l’abonament del 15% del preu d’aquests i pots afegir a l’expedient fins a un màxim de sis crèdits optatius. El termini per demanar-ho acaba el 31 de maig, les sol·licituds presentades després d'aquesta data s’incorporaran el curs acadèmic següent.
Si ets estudiant d’últim curs, podràs sol·licitar de manera excepcional el reconeixement amb posterioritat a aquesta data, tot i que cal que ho indiquis en el moment de presentar la sol·licitud. En aquest darrer cas, la data límit de presentació de les sol·licituds serà el dia abans de l’inici del curs següent.

Si estàs cursant un doble grau o una simultaneïtat d’estudis, estàs seguint un itinerari específic en el qual al finalitzar els estudis ja hauràs obtingut tots els crèdits dels dos graus (crèdits bàsics, obligatoris, optatius i treball de final de grau).