Trobada internacional dins del projecte "THEI 2.0"

El dilluns 29 de juny i dimarts 30 de juny s’ha celebrat la segona reunió plenària del projecte THEI 2.0. finançat per la Comissió Europea sota el programa Erasmus+, European Forward Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training. En el projecte THEI2.0 hi participen cinc institucions d’Educació Superior d’Europa: la Universitat d’Aveiro, Portugal, Dundalk Institute of Technology, Irlanda, Lappeenranta University of Technoloy de Finlàndia, l’Strascheg Center for Entrepreneuship, Alemània, i el TecnoCampus.

La trobada ha estat hostatjada a partir de la plataforma tecnològica del Tecnocampus, que permet treballar en xarxa en format no presencial en projectes col·laboratius. Inicialment es tractava d'una jornada presencial que donava continuïtat a les darreres trobades celebrades a Aveiro i a Brussel·les però les circumstàncies de la pandèmia pel Covid19 van aconsellar celebrar aquest esdeveniment en aquesta modalitat.

El projecte desenvolupa una proposta evolutiva de l’eina HEInnovate per a esdevenir una plataforma d’anàlisi i suport estratègic per a fomentar la capacitat emprenedora i innovadora de les Institucions d’Educació Superior. La reunió va servir per a fer una anàlisi dels sis primers mesos de desenvolupament del projecte i establir els criteris de disseny de la plataforma.

Dins de TecnoCampus, el grup de treball està encapçalat per la professora Ester Bernadó directora de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus; i hi participa, com a membre de la mateixa escola, el professor Jaume Teodoro També hi participen el servei d'innovació docent -Carme Rovira- i des del servei d'emprenedoria i empresa -Ferran Huidrobo-. 

La iniciativa HEInnovate en què s'engloba el projecte té per objecte la millora de les competències, els serveis i les iniciatives  en emprenedoria i innovació en el camp de l'educació superior a la Unió Europea, així com valorar i mesurar resultats i proposar mesures evolutives. Es pot trobar més informació d'aquesta iniciativa de la UE i l'OCDE a https://heinnovate.eu/en