POSTGRAU EN DISSENY I ANÀLISI DE LA BANDA SONORA AUDIOVISUAL

Dates: de l'1 d'octubre de 2014 al 30 de març de 2015
Durada: 30 ECTS (cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l'alumne)
Modalitat: online
Orientació: professional
Idiomes: castellà
Preu: 1.950 €

     
 
 
 
     
     
   
 

 

Oberta la inscripció del Postgrau
Full d'inscripció


Informació i assessorament
Assessorament tècnic: Daniel Torras (Director i Coordinador acadèmic del Postgrau): dtorras@tecnocampus.cat
Sol·licitud d'informació

Contacte
 

Presentació

El postgrau en Disseny i Anàlisi de la Banda Sonora Audiovisual es centra plenament en l'àmbit de la relació entre la música i la imatge o, dit d'una altra forma, en la banda sonora dels productes audiovisuals des de la perspectiva de la seva anàlisi i el seu disseny.

El postgrau en Disseny i Anàlisi de la Banda Sonora Audiovisual ofereix una sòlida formació per crear crítics, investigadors, dissenyadors del so i la música de l'audiovisual o, igualment, per reforçar els coneixements del personal tècnic d'aquest àmbit. El postgrau planteja una formació analítica basada en el coneixement provinent de l'àmbit humanístic i de la teoria del cinema i l'audiovisual relacionat amb la Banda Sonora. El postgrau combina una visió històrica, una perspectiva teòrica, una dimensió reflexiva des de l'estètica de la música i un objectiu instrumental d'atorgar eines i recursos per a una planificació eficient de la part acústica de l'audiovisual. El postgrau és un complement del bagatge i de la formació tècnica.

Objetius

El postgrau atorga una visió general i transversal de les tècniques, teories i metodologies utilitzades en la planificació i en l'anàlisi de la Banda Sonora per a qualsevol producte audiovisual. Els alumnes adquireixen el coneixement de les eines necessàries per abordar una crítica fonamentada de la part sonora i per al disseny i elaboració d'un marc sonor creatiu propi.

A qui va dirigit

El postgrau és ideal per:

- Periodistes que vulguin especialitzar-se en la crítica musical i de la Banda Sonora.
- Publicistes que vulguin aprofundir en la planificació i l'ús estratègic de músiques com a eines persuasives.
- Llicenciats o graduats en Humanitats o Arts que vulguin consolidar una visió interdisciplinària i des de diferents arts sobre la imatge i el so, en general.
- Llicenciats o graduats en Comunicació Audiovisual o en Mitjans Audiovisuals que vulguin conèixer recursos concrets per dissenyar i planificar la Banda Sonora de qualsevol producte audiovisual.
- Professionals dels mitjans de comunicació que vulguin renovar o ampliar coneixement en l'àmbit de l'ús i la relació entre la música i la imatge.

Pla d'estudis

Programa: El postgrau es realitza d'octubre a març. Cada dos mesos hi ha noves assignatures i simultàniament només es cursen dues assignatures. El pla d'estudis es compon de 30 crèdits ECTS, equivalent a unes 300 hores. Els crèdits del postgrau de Disseny i Anàlisi de la Banda Sonora Audiovisual estan distribuïts en 16 ECTS de matèries obligatòries (4 assignatures), 8 ECTS d'assignatures optatives (2 assignatures) i 6 ECTS del projecte final de postgrau.

D'octubre a gener:
Assignatures troncals i obligatòries
o Història de la creació musical (4 ECTS)
o Anàlisi de la música i el so en l'audiovisual (4 ECTS)
o Música aplicada: disseny i producció (4 ECTS)
o Estètica de la música ( 4 ECTS)

De febrer a març:
Assignatures optatives
o Crítica de la Banda Sonora ( 4 ECTS)
o Nous formats en l'era digital (4 ECTS)
o Film, música i postmodernidad (4 ECTS)
o Introducció al mickeymousing (4 ECTS)
o Música i publicitat (4 ECTS)

D'octubre a març (tot el curs):
Treball de postgrau
o Treball de recerca, d'anàlisi o de disseny (6 ECTS)

Professorat

El professorat sorgeix en gran part dels investigadors del grup SSIT (Sota, Silenci, Imatge i Tecnologia), però també inclou col·laboracions de professionals destacats en l'àmbit de la música i la imatge. El postgrau incorpora els investigadors de grups de referència en el sector de la música i la imatge. En el postgrau participen professors de set universitats capdavanteres com són la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat d'Alacant, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pomeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya.

En el postgrau imparteixen docència Josep Lluís i Falcó, Jaume Radigales, Cande Sánchez, Kiko Mora, Eloi Aymerich, Aina Fernández, Albert Alcoz, Mª Soliña Barreiro, Jordi Soler Alomà, Daniel Torras i Segura i Magda Polo. Més informació

Modalitat online

  • Metodologia activa on l'estudiant és el protagonista

  • Formació online en un entorn virtual en el qual els estudiants aporten, participen i construeixen

  • Coordinació entre els activitats i continguts de les assignatures, de cadascuna de les fases del postgrau

  • Seguiment personalitzat.

  • Relació directa amb especialistes de reconeguda experiències en cadascun dels àmbits de treball.

  • Projecte final que concreta, en un producte elaborat per cada estudiant, els seus interessos en el sí del postgrau.

Requisits i titulació

Accés i perfil professional: professionals dels mitjans, llicenciats o estudiants amb un grau en Mitjans Audiovisuals, Comunicació Audiovisual, Arts, Periodisme, Publicitat, Humanitats o camps afins que vulguin ampliar i especialitzar els seus coneixements en l'anàlisi i la planificació de la banda sonora en productes audiovisuals.

Certificació: Diploma de Postgrau expedit per l'Escola Superior Politècnica TecnoCampus. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Beques, ajudes i finançament

Finançament
El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per Estudis de Màsters i Postgrau a termini amb condicions molt avantatjoses. Més informació


Descomptes
10% de descompte per Alumni i estudiants del Tecnocampus.

Bonificació per a empreses
Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartida. Les empreses disposen d'un crèdit de formació que poden aplicar, deduint-ho de les quotes de Seguretat Social en funció del nom de treballadors i les hores del curs. Més informació

Contacte

Espanya
Parc Tecnocampus Mataró-Maresme. Centres universitàris (EUM, ESCS, EUPMt)
Tel. (+34) 93 169 65 01
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Llatinoamèrica

Argentina: (+54 11) 5199-0512
Xile: (+56 22) 899-9390
Mèxic: (+52 55) 4170-8078
Perú: (+51 1) 641-9365
Veneçuela: (+58 286) 774-1088
Uruguai: (+598) 996-49471