Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Dates: de gener a juliol de 2018
Durada: 30 ECTS/ 300 hores 
Horari:  dimarts i dijous de 18:30 a 21:30 hores i algun divendres del mes de juliol
Modalitat: semipresencial 
Orientació: professionalitzador 
Idiomes: castellà i català 
Preu: 2.400€ 

Preinscripció: fins al 30 de novembre del 2017.

Matrícula: de l'11 al 20 de desembre del 2017.

 
Informació i assessorament tècnic
Jose Luis Martínez Fernández jlmartinez@tecnocampus.cat
Josep Patau Brunet jpatau@tecnocampus.cat
Coordinadors acadèmics del Postgrau 

Sol·licitud d’informació i inscripcions 
Formació Permanent 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 702 19 59

Oberta la inscripció a mòduls del Postgrau del curs 2016/2017

Mòduls   Inici       Final
Mòdul 1: Anàñisi econòmic i financer de l'empresa   10/01/2017      

2/03/2017

Mòdul 2: Normativa comptable espanyola i internacional

  7/03/2017       4/05/2017

Mòdul 3: Consoliació d'estats financers

  9/05/2017       29/06/2017

Mòdul 4: Fiscalitat de l'empresa

  4/07/2017       17/10/2017

Mòdul 5: Preparació general per l'exàmen d'expert comptable acreditat. Títol propi "Consell General dels Economistes" i el "Colegio de Censores Jurados de Cuenta de España".

  19/10/2017       30/11/2017

 

Presentació  

En aquest Postgrau es tractarà amb profunditat la normativa comptable, tant a nivell nacional com i internacional (IFRS). S’estudiaran les normes relatives al procés de consolidació d’estats financers amb l’objectiu de formular comptes anuals consolidats i la normativa fiscal que incideix directament a la comptabilitat de l’empresa. Al llarg del curs s’adquiriran coneixements per l’anàlisi d’estats financers amb la intenció de conèixer l’evolució financera i econòmica d’una societat i disposar d’informació útil per la presa de decisions. 

Addicionalment es tractaran les matèries necessàries per superar l’examen d’Expert Comptable (reconeixement que ofereix el “Consejo General de Economistas” i el “Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España”.  

A qui va adreçat 

Llicenciats i professionals que desitgin especialitzar-se o completar la seva formació a l’entorn de la comptabilitat o empresa; per tal d’oferir una resposta professional a les demanades del mercat i les necessitats de les empreses. 

Sortides professionals  

- Departament comptable i financer d’una empresa.

- Professional Autònom que es dediqui a l’assessorament comptable i financer d’empreses. 

 

Organitzat per: