POSTGRAU EN GESTIÓ ESTRATÈGICA I EMPRESARIAL

Pla d'estudis

Mòdul I: Desenvolupament directiu (4 ECTS)
- Lideratge i motivació
- Tècniques de comunicació per a la conducció d’equips de treball
- Lideratge i conducció d’equips de treball
- Tècniques de presentació

Mòdul II: Gestió econòmica i financera (4 ECTS)
-  Interpretació i anàlisi dels Estats Financers com a eina bàsica de control
- El Palanquejament operatiu i financer com a instrument de planificació i control de la direcció financera
- Estructura òptima de Capital

Mòdul III: gestió Comercial i Màrqueting (4 ECTS)
- Aspectes tàctics i operatius del màrqueting
- Màrqueting estratègic i orientació de l’empresa cap a les posicions de negoci
- Reptes i nous comportaments dels mercats actuals
- Pla de màrqueting i pla comercial

Mòdul IV: Gestió de la innovació (3 ECTS)
- La innovació: un procés d’aprenentatge
- Reflexió estratègica
- Creativitat. Generació d’idees
- Selecció i gestió de projectes

Mòdul V: Internacionalització de l’empresa (3 ECTS)
- Comerç exterior. Comerç internacional
- Investigació de mercats exteriors
- Incoterms
- Presentació de l’empresa i el producte. L’ oferta comercial internacional
- La duana en el comerç exterior

Mòdul VI: Sistemes d’informació (3 ECTS)
- Economia digital. Nous requeriments de gestió
- Suport tecnològic per a la gestió
- Nou paradigma de la gestió empresarial. La gestió del coneixement