Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Dates: del 27 de gener de 2017 al 21 d'octubre de 2017 
Durada: 30 ECTS/ 300 hores 
Horari: divendres de 16 a 21h i dissabte de 9 a 14h
Modalitat: presencial 
Orientació: professionalitzador 
Idiomes: català, castellà i anglès (10%).  
Preu: 2100€. 

 
Informació i assessorament tècnic: 
Dra. Alba Pardo (Coordinadora acadèmica del Postgrau): apardo@escs.tecnocampus.cat
Dra Esther Mur (Co-Coordinador acadèmic del Postgrau): emur@tecnocampus.cat

Sol·licitud d’informació i inscripcions: 
Formació Permanent 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 702 19 59 

 

Presentació 

La promoció d’un estil de vida actiu i saludable és clau per la prevenció de nombroses malalties i és fonamental en les polítiques sanitàries actuals i de futur que es basen en el concepte de medicina a través de l'estil de vida (Lifestyle Medicine). Aquesta nova medicina es caracteritza per la promoció de l’activitat física i l’alimentació saludables, el control de l'obesitat, la reducció del sedentarisme, així com la reduccció de l’addicció als hàbits tòxics i a noves conductes addictives de la societat actual com és el mal ús de les xarxes socials. 

L’estil de vida és el conjunt de comportaments i actituds d’una persona que caracteritzen la seva manera de viure. Aquests patrons de comportament estan condicionats per les característiques personals individuals, les interaccions socials i les condicions de vida socials, econòmiques i ambientals. Aquests comportaments són modificables i tenen un gran impacte positiu sobre la salut. Un estil de vida que comporti hàbits saludables juntament amb una actitud positiva i una bona gestió emocional condueix a millorar potencialment la salut de la persona, tot prevenint nombroses malalties cròniques i millorant la seva qualitat de vida i benestar. 

El fracàs de moltes persones i de programes en aconseguir un estil de vida actiu i saludable propicia l’aparició de professions noves relacionades amb el procés d’assessorar, guiar i gestionar l’estil de vida de les persones per millorar la seva salut. 

La creació de serveis orientats a la gestió d’estils de vida saludables de les persones és una necessitat i, per tant, una oportunitat per l'emprenedoria i la creació de negoci tan a l’àmbit de l’empresa, sanitari, esportiu, escolar com comunitari. 

Aquest postgrau és innovador i pioner en formar aquests professionals davant del nou repte en el món de la promoció de la salut mitjançant l’estil de vida per a la salut. El curs cobreix les necessitats actuals per especialitzar-se en millorar l’eficàcia de les habilitats clau en el procés d'assessorament per aconseguir l'èxit en el canvi de l'estil de vida de les persones. Per tant, la finalitat del postgrau és formar a tots aquells professionals en nous coneixements, en tècniques de motivació, competències personals i d’emprenedoria i experiències vivencials per poder gestionar aquest procés de canvi i dissenyar programes d’estil de vida actius i saludables pels seus pacients, clients, alumnes, usuaris i/o treballadors. 

L’interès d’aquest postgrau s’emmarca dins:

  • La creixent demanda actual d’adopció d’hàbits saludable i cessament d’hàbits poc saludables.
  • La creixent prevalença de malalties vinculades a una mala gestió de l’estil de vida, sent el sedentarisme i la manca d’activitat física una de les principals.
  • La necessitat de formar especialistes en salut des de la perspectiva integral (Lifestyle Medicine), especialment en activitat física com a eina preventiva i terapèutica juntament amb altres hàbits d’estil de vida. 

El desenvolupament del Treball de Fi de Postgrau incentiva la capacitat investigadora i emprenedora de l’alumnat per crear, innovar i desenvolupar projectes, serveis i/o empreses enfocades a promocionar la salut mitjançant estils de vida actius i saludables. 

A qui va adreçat 

Destinat a graduats en Ciències de la Salut, Ciències de l’Educació, Ciències Socials: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Psicologia, Medicina, Pedagogia, Educació Social,Teràpia Ocupacional, etc.  

Aquest curs va dirigit també a tots aquells professionals, entrenadors personals, terapeutes, nutricionistes i dietistes, professional mèdic i sanitari, professorat de primària, secundària i cicles superiors (tots els nivells), pedagogs,  fisioterapeutes, tècnics de salut i d’esports de l’administració pública, psicòlegs, professionals d’empreses asseguradores, tècnics en prevenció riscos laborals, etc. interessats en millorar la seva eficàcia professional utilitzant la gestió de recursos aplicat al canvi cap a estils de vida actius i saludables pel benestar integral de persones i professional que vulguin empendre un projecte innovador en el món actual de la salut. 

Així mateix va dirigit a emprenedors que vulguin desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit de la salut creant una nova oportunitat de negoci o servei.  

Sortides professionals 

A l’àmbit de la salut, de l’esport, de l’educació i de l’empresa.  

A l'àmbit de la Salut:

- Especialista en disseny de programes d’estil de vida i eines pel canvi de conductes.

- Especialista en la promoció d'un estil de vida saludable mitjançant eines personal i d’emprenedoria.

- Especialista en l'aplicació de programes d'estil de vida saludable, en gabinets i centres de salut, basats en la combinació d'activitat física/esportiva, conducta alimentària, hàbits d’estil de vida i de gestió de l'estrès.

- Especialista en el seguiment i acompanyament virtual de la gestió d'un estil de vida saludable a partir de sistemes d’e-Health o mHealth.

- Especialista en salut laboral en empreses. Realitzar diagnòstics de salut de treballadors d’empreses i dissenyar programes de promoció d’estils de vida actius i saludables.

- Formador especialista en la promoció de la salut i estils de vida dins l’àmbit de prevenció de riscos i promoció de la salut en empreses.  

A l'àmbit de l’educació, l’activitat física i el fitness: 

- Especialista en el disseny, implementació, seguiment i avaluació de programes individualitzats per la salut.

- Especialista en programes d’integració d’activitat física I reducció de temps sedentari.

- Especialista en programes d’obesitat i sedentarisme.

- Especialista en la tutorització virtual de persones sedentàries que vulguin adoptar un estil de vida actiu i saludable.

- Entrenador personal especialista en la salut i estil de vida actiu.  

- Tècnic en salut integral i activitat física. 

 

Organitzat per: 

 

 

Especialista en la tutorització virtual de persones sedentàries que vulguin ado
ptar un estil de
vida actiu i saludable.
-Entrenador personal especialista en la
i estil de vida actiu.
-
Tècnic en salut integral i activitat física.