OBJECTIUS

El Diploma de Postgrau en Gestió d’Estils de Vida Actius i Saludables té la finalitat de formar especialistes en la prevenció, la promoció, la prescripció i la instauració d'estils de vida actius i saludables en la població general, mitjançant l'adquisició de les habilitats clau per portar a terme un procés de gestió del canvi d'hàbits.
 
Objectius generals
 
1.- Formar especialistes en la prevenció, la promoció, la prescripció i la instauració d'estils de vida actius i saludables en la població general, mitjançant l'adquisició de les habilitats clau per portar a terme un procés de gestió del canvi d'hàbits.
 
2.- Aprendre a dissenyar, planificar, implementar i avaluar programes per la millora de l’estil de vida en relació a la salut, basats en la combinació de l’activitat física, l'alimentació saludable i la gestió emocional i dels hàbits perjudicials per a la salut.
 
3.- Desenvolupar les competències clau i habilitats personal i d’emprenedoria per ser un professional més eficient en la gestió de programes per a la salut.
 
Objectius específics
 
En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:
 
- Autogestionar el propi estil de vida en relació a la salut i l'activitat física.
 
-  Identificar les situacions de sedentarisme, hàbits tòxics, alimentació inadequada i  possibles situacions d’estrès.
 
- Dissenyar estratègies i programes d’intervenció per l’adopció d’estils de vida actius i saludables.
 
- Realitzar assessoraments en salut i estils de vida actius individualitzats, presencials i online; així com el seu seguiment i avaluació.
 
- Portar a terme entrevistes motivacionals, així com processos de canvi individualitzats, en persones i grups.
 
- Aprofundir en l’assessorament avançat de l’activitat física per a la salut i la seva interacció positiva amb les altres conductes saludables.
 
- Conèixer i aplicar les noves tendències en la prescripció de l'exercici físic saludable, tant en medi aquàtic com terrestre.
 
- Adquirir competències pròpies del lideratge i apoderament en l’educació per la salut integral mitjançant el desenvolupament d’habilitats personals, interpersonals i habilitats de l’emprenedoria per l’aplicació de les bones pràctiques per dissenyar, implementar i avaluar programes de salut integrals.
 
- Utilitzar les noves tecnologies i la ludificació (Gamification) aplicades a la salut i els estils de vida per aconseguir el canvi cap a un estil de vida actiu i saludable.
 
- Comunicar-se eficaçment en el procés de promoció i acompanyament en la gestió del canvi de l'estil de vida.
 
- Emprendre en l'àmbit de la salut i l'activitat física amb un nou servei o negoci.
 
- Crear un pla d’empresa en la gestió d'estils de vida actius i saludables.