POSTGRAU EN INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Pla d' estudis

El postgrau està format per dos mòduls obligatoris (20 ECTS), un mòdul optatiu (6 ECTS) i, un treball final de Postgrau (4ECTS).

Mòdul I Obligatori: Emprenedoria i Innovació
Innovació, emprenedoria i gestió estratègica (6 ECTS)
Gestió emprenedora (4ECTS)
 

Mòdul II Obligatori: Màrqueting i operacions
Màrqueting (5ECTS)
Operacions (5 ECTS)

Mòdul III Optativa
A escollir dues assignatures de 3 ECTS cadascuna (6ECTS) de la matèria optativa Corporate Entrepreneurship (Assignatures que complementen la formació obligatòria per a aquells que vulguin aprofundir en processos d'innovació dins d'empreses existents)

Mòdul IV: Treball Final (4 ECTS).
Els estudiants podran realitzaran al llarg del postgrau el Treball Final, posant a la seva disposició un portafoli especialment dissenyat per a aquest mòdul. Els treballs dels alumnes estaran degudament tutoritzats.