Títol propi  de la Universitat Pompeu Fabra

Dates: del 29 de setembre al 15 de desembre de 2017
Durada: 20 ECTS/200 hores 
Dies i horaris: divendres de 8 a 14h i de 15 a 19h i dissabtes de 8 a 14h alterns
Lloc de realització: Escola Superior de Ciències de la Salut / Centre de Simulació i Innovació en Salut
Organitza: Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus
Institucions que participen/col·laboren: Hospital de Mataró, Hospital Clínic de Barcelona, Consorci Sanitari del Maresme, Fecunmed i TIC Salut
Modalitat: semipresencial
Orientació: recerca
Idiomes: català, castellà i anglès
Places: 25
Preu: 2.000€ 

Matrícula: del 12 al 22 de setembre de 2017.

Informació i assessorament tècnic

Per a consultes tècniques i concertació d'entrevistes personals contactar amb: 
Mònica Romeu (secretària de l' ESCS) mromeu@tecnocampus.cat


Sol·licitud d'informació i inscripcions:
Formació Permanent
Tel. (+34) 93 702 19 59
formaciopermanent@tecnocampus.cat
 


Presentació

El repte que suposen les malalties cròniques per a les societats actuals i els seus sistemes de salut és una realitat tangible. L'aspecte fonamental d'atenció integral al pacient i les seves famílies fa preveure la necessitat de disposar de professionals de la salut de diferents disciplines preparats per abordar totes les dimensions relacionades amb aquestes patologies. Cal que hi hagi líders en activitats de prevenció, tractament, control i seguiment d'aquestes patologies que s'impliquin en l'intercanvi, creació i comunicació de coneixements i experiències. Ha d'existir un diàleg obert entre els responsables de polítiques sanitàries, professionals sanitaris de l'atenció directa, investigadors en el món acadèmic, pacients, familiars i els seus cuidadors. Per altra banda és necessari establir programes de recerca que aportin noves eines diagnòstiques i terapèutiques –moltes vegades multidisciplinars- per identificar i tractar correctament les malalties cròniques d’aquests grups de pacients. 

Aquest Diploma de Postgrau compta amb la participació d'institucions sanitàries territorials i de prestigi com l'Hospital de Mataró, l'Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Sanitari del Maresme, Fecunmed i TIC Salut.

A qui va dirigit

El Postgrau en gestió de tractament i seguiment de malalties cròniques va dirigit a professionals de la salut de diferents disciplines:

Metges, infermeres/s, farmacèutics, fisioterapeutes, treballadors socials i altres professionals de la salut amb necessitats de major formació en l'àmbit de les malalties cròniques i / o necessitat d'adquirir major coneixement en la metodologia de la investigació.

Així mateix, també s' adreça a altres professionals que poden desenvolupar un treball especialitzat en institucions i empreses públiques o privades, oferir serveis d'avaluació, atenció i desenvolupament de plans de cures i intervenció específica i adaptada a les necessitats de les empreses; dissenyar, organitzar i gestionar unitats d'atenció integral per a les persones amb patologies cròniques i/o dependents, i amb capacitat per a la innovació i generació de coneixement científic i tecnològic.

Organitzat per:
 

             

 

Amb la col·laboració de: