POSTGRAU EN PERIODISME DIGITAL I EMPRENEDOR

Objectius

Objectius generals
Formar professionals que siguin capaços de trobar nínxols comunicatius, desenvolupar un model de negoci rendible i gestionar la seva pròpia empresa des de la producció de continguts fins a la gestió comptable, comercial i estratègica.

Objectius específics
- Promoure les habilitats periodístiques de cada alumne per a que entengui quins són els seus punts forts i febles, i ho sàpiga aprofitar.
- Capacitar en noves eines narratives per a poder generar històries diferents en contingut i en forma.
- Preparar periodistes que sàpiguen gestionar la seva pròpia empresa
- Fomentar la innovació i l'emprenedoria periodística.