Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra

Durada: 1 curs acadèmic 
Càrrega lectiva: 60 ECTS 
Modalitat: presencial 
Dates: del 3 d'octubre de 2016 a juliol de 2017
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17h a 21h i un divendres al mes 
Titulació: Màster propi de l’Escola Superior Politècnica del Tecnocampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Màster propi de la Universitat Pompeu Fabra
Preu: 5600€ 
Places: 20 
Idiomes: castellà

Matrícula: del 12 de setembre al 21 de setembre de 2016
 
Organització: el Màster es divideix en cinc blocs teòrico-pràctics que corresponen a les especialitats incloses en un procés de postproducció audiovisual professional a l’actualitat.  En el sisè i darrer bloc del Màster es realitzarà un treball de final de Màster (TFM), que consistirà en un treball de recerca universitari relacionat amb les assignatures realitzades.

Informació i assessorament tècnic: 
Dr. Alex del Olmo, Coordinador acadèmic del Màster:  aolmo@tecnocampus.cat
Dr. Rafael Suárez, Coordinador assistencial del Màster :  rsuarezg@tecnocampus.cat

Sol·licitud d’informació i inscripcions: 
Formació Permanent 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 702 19 59 

Presentació  

Cada vegada més empreses necessiten professionals capaços de desenvolupar productes audiovisuals de qualitat de forma individual i per a qualsevol plataforma audiovisual, on una sola persona o un grup reduït, siguin capaços de dur a terme totes les fases d’un projecte audiovisual fins a la seva exhibició final. La postproducció és sens dubte un dels camps on la industria audiovisual demana més professionals capaços de treballar amb diversos programes que permetin una visió global del producte final i amb un alt coneixement del worklfow audiovisual. Es en aquest context on el Màster en Postproducció Audiovisual ofereix les eines imprescindibles als futurs professionals de l’audiovisual amb les que adquiriran coneixements especialitzats per poder professionalitzar-se amb èxit en l’àmbit de la postproducció cinematogràfica i televisiva treballant l’edició d’imatges, el retoc de color, la postproducció d’àudio i vídeo i els efectes especials. El màster te l’objectiu de formar professionals multitasca amb una visió global però a la vegada específica de la postproducció audiovisual per a fer front les demandes de la indústria televisiva i cinematogràfica sigui de forma individual o dins d’un equip de treball, exercint la seva tasca a totes i cadascuna de les fases de la postproducció d’un projecte audiovisual.

A quí va adreçat 

- Alumnes del grau de Mitjans Audiovisuals així com d’altres graus relacionats amb aquest àmbit.
- Llicenciats o graduats que vulguin desenvolupar la seva professió en la disciplina de la postproducció audiovisual.
- Llicenciats en Comunicació Audiovisual i Cinema que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit.
- Professionals del món audiovisual que vulguin ampliar els seus coneixements.

Sortides professionals  

- Editor de vídeo.
- Muntador cinematogràfic.
- Compositor de vídeo.
- Postproductor de vídeo i àudio.
- Grafista audiovisual.
- Colorista.

Organitzat per: 

 

Software utilitzat: 

           Resultado de imagen de pr photoshop    

 

Resultado de imagen de speedgrade logo