OBJECTIUS

Objectius generals

Dotar als futurs professionals audiovisuals del coneixement i les eines necessàries per desenvolupar la seva tasca en la postproducció audiovisual a través del coneixement de diferent programari especialitzat en aquest àmbit.

Objectius específics

- Adquirir el coneixement teòric del flux de treball digital.

- Adquirir el coneixement teòric i pràctic de la edició no lineal.

- Aprofundir en el muntatge com a eina narrativa a través de la teoria.

- Adquirir el coneixement teòric i pràctic del retoc de color.

-  Adquirir el coneixement teòric i pràctic dels efectes especials i el grafisme.

-  Aprofundir en la captació de l’àudio i el seu tractament durant la postproducció.

ORGANITZAT PER: 

  

 

Software utilitzat: 

        Resultado de imagen de pr photoshop

Resultado de imagen de speedgrade logo