PLA D’ESTUDIS

Esquema i Estructura del Màster
 
El Màster es divideix en cinc blocs que corresponen a les especialitats incloses en un procés de postproducció audiovisual professional en l’actualitat i en un sisè, i últim bloc, on es durà a terme el Projecte de Final de Màster. A continuació s’expliquen cadascun d’aquests blocs i les seves característiques a nivell de temari.
 
Pla d’estudis

Bloc 1: Workflow digital  (2 ECTS)

 • La postproducció NLE (2 ECTS)

Bloc 2: Edició televisiva i muntatge cinematogràfic (12 ECTS)

 • La narrativa AV en l’edició televisiva i el muntatge cinematogràfic (1 ECTS)
 • Adobe Premiere CC (4 ECTS)
 • Media Encoder (1 ECTS)
 • AVID Media Composer 101 (3 ECTS)
 • AVID Media Composer 110 (3 ECTS)

Bloc 3: VFX (15 ECTS)

 • Els VFX i el Grafisme (1 ECTS)
 • Cinema 4 D (2 ECTS)
 • After Effects (6 ECTS)
 • Nuke (6 ECTS)

Bloc 4: Color (8 ECTS)

 • La correcció de color (1 ECTS)
 • DaVinci Resolve 12 (4 ECTS)
 • SpeedGrade (3 ECTS)

Bloc 5: Àudio (13 ECTS)

 • La postproducció d’àudio (1 ECTS)
 • Gravació de diàlegs, efectes i correcció (3 ECTS)
 • Mescla de so (3 ECTS)
 • ProTools 101 (3 ECTS)
 • ProTools 110 (3 ECTS)

Bloc 6: Treball Final de Màster (10 ECTS)

Bases de Treball Final de Màster (2 ECTS)

Treball Final de Màster (8 ECTS)

Projecte

Com a últim bloc del Màster es realitzarà un treball de final de Màster (TFM), que consistirà en la realització d’un treball d’investigació universitari relacionat amb les assignatures cursades. A tals efectes, els alumnes tindran una assignatura en el marc del projecte d’investigació a més de l’ajuda d’un tutor que els guiarà durant el desenvolupament del projecte al llarg de la investigació.

Metodologia

Les classes on es treballi amb un programari específic seran essencialment pràctiques, duent-se a terme en els laboratoris d’informàtica. Així mateix, a les classes pràctiques, s'oferiran els conceptes teòrics que hauran d'aplicar-se durant les mateixes.

Respecte a les classes teòriques, es realitzaran a l'aula, on els continguts teòrics seran impartits per part del professor. Els visionats i les activitats a l'aula també formaran part d'aquestes sessions que serviran per preparar els aspectes a treballar durant les pràctiques.

Pel que fa al Treball Final de Màster, l'alumne haurà de treballar de forma autònoma sota la supervisió del tutor que li sigui assignat.

Sistemes d’avaluació

L’avaluació es durà a terme en funció de cada bloc i assignatura. Correspondrà a treballs pràctics en la seva gran majoria, exceptuant aquelles assignatures teòriques on es demanaran treballs teòrico-pràctics.

El Treball Final de Màster (TFM), la seva avaluació es dividirà entre la memòria final i la presentació pública del treball davant d’un tribunal. La memòria tindrà un valor del 80% i el 20% restant formarà part de la presentació oral.

L’alumne haurà d’assistir a un mínim del 80% de les classes presencials per poder ser avaluat.

 
   

ORGANITZAT PER:   

 
 

Software utilitzat: 

         Resultado de imagen de pr photoshop  

 

 Resultado de imagen de speedgrade logo