POSTGRAU EN TERÀPIES MANUALS

Objectius

Objectius generals
- Adquirir els coneixements en el camp de les Teràpies Manuals, mitjançant les diferents tècniques que es desenvolupen en el curs.
- Assolir els conceptes bàsics de la metodologia de treball a nivell teòric i pràctic de les tècniques treballades.
- Aplicar les tècniques bàsiques en diferents patologies tant en el camp terapèutic com esportiu i relaxant.

Objectius específics
-Introduir a l'alumne en el camp del Quiromassatge, i fer-li despertar la sensibilitat manual, bàsica en la tècnica del Quiromassatge.
-Saber executar amb ordre i fonament les diferents maniobres del Quiromassatge que ens va ensenyar el Dr. VL Ferrandiz, així com les noves maniobres del Dr. J Sagrera Ferrándiz.
-Assolir els conceptes bàsics de la metodologia de treball a nivell teòric i pràctic del Quiromassatge, del drenatge limfàtic, de la Reflexologia i del Kinetape.
-Assolir els conceptes bàsics de la metodologia de treball a nivell  pràctic del Quiromassatge, la Reflexologia Podal, Manual i Facial, del Drenatge limfàtic i del Kinetape, sabent realitzar les diferents tècniques de treball, amb el polze, els artells i els diferents estris i materials, així com dirigir, els seus efectes al sistema nerviós i endocrí.
- Saber aplicar les tècniques bàsiques en diferents patologies tant en el camp terapèutic, esportiu com relaxant.