Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Inici: del 24 d'octubre de 2017 a juliol de 2018
Durada: 30 ECTS / 300 hores
Modalitat: online
Orientació: professionalitzador
Idiomes: castellà
Preu:  2.300 € (taxes incloses) Possibilitat de matrícula per mòduls

 
 
 
Informació i assessorament tècnic:
Carles Garcia Lopez (Coordinador acadèmic del Postgrau): cgarcia@tecnocampus.cat 
Aitor Ruiz Santiago (Coordinador acadèmic del Postgrau): aruiz@tecnocampus.cat 

Sol·licitud d’informació i inscripcions:
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

 


Presentació

“La narración transmedia es tan importante como cuando nació el cine 100 años atrás. El cine introdujo una nueva forma de narración en su mayor parte basado en la técnica. La gente estaba descubriendo lo que puedes hacer con el cine. Saltos, cortes, flashbacks, la técnica iba tomando forma. La narración fue tomando forma en diferentes lugares del mundo. El transmedia es bastante similar a lo que ocurrió con el cine”.
Lance Weiler – narrador transmedia

A l’actual era digital, on vivim connectats constantment mitjançant xarxes basades en Internet i web 2.0, pensar en transmèdia ha esdevingut un must per a qualsevol projecte audiovisual, comunicatiu, cultural, educatiu i de negoci. 

Pensar en transmèdia és entendre els projectes com a xarxes, els seus elements com a subconjunts de xarxes que poden explorar-­se i explotar­-se i la figura del creador/ productor transmèdia com a l’arquitecte d’aquests projectes.

Qualsevol projecte requereix per tant una aproximació de 360 graus, és a dir ha de contemplar la integració i la sinèrgia entre les múltiples finestres mediàtiques que conformen en nostre entorn vital.

La narrativa transmèdia, o transmedia storytelling, consisteix precisament en expandir un projecte en múltiples mitjans, perquè cada un n’aporti una part diferent i significativa aprofitant el seu potencial, i perquè en el seu conjunt tots posin en marxa diverses fórmules de participació de l’audiència, que es manifesta activa i vol interactuar, decidir i aportar, també, contingut.

A partir dels dos eixos de la producció transmèdia i la interacció amb l’audiència, aquest postgrau dóna les eines teòriques i pràctiques per dissenyar un projecte transmèdia des d’una perspectiva holística.
 

A qui va dirigit

- Professionals de l'àmbit audiovisual (graduats en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Mitjans Audiovisuals o Multimèdia) que vulguin actualitzar el seu perfil al nou mercat generat per l'entorn transmèdia i d'interacció amb l'audiència.
- Graduats en Màrqueting, Empresa o altres sectors que vulguin desenvolupar models de negoci relacionats amb aquest sector.
 

Modalitat online

• Aula d'entrenament en l'ús de la plataforma digital (durant una setmana)
• Metodologia activa en la qual l'estudiant és el protagonista.
• Formació online en un entorn virtual en el qual els estudiants aporten, participen i construeixen acompanyats pels tutors, professionals del sector.
• Relació directa amb especialistes de reconeguda experiència en cadascun dels àmbits de treball del curs.
• Avaluació contínua dels mòduls i assignatures, amb un seguiment personalitzat per part dels tutors que permet avançar i aprofundir segons l'interès de cada participant.
 


Revista sobre Projectes Transmèdia


View my Flipboard Magazine.


Organitza: 

Amb la col·laboració de: