Postgrau en Turisme Nàutic i de Creuers

Pla d'estudis

Mòdul I
Enfocament global del turisme Nàutic i de Creuers amb totes les diversificacions dels seus productes relacionats amb les seves tipologies així com els diferents processos operatius i la seva logística de serveis.
     - El turisme nàutic i la indústria dels creuers (3 ECTS)
     - Gestió dels productes del turisme nàutic i de creuers (3 ECTS)
     - Operacions i processos en el turisme de creuers (3 ECTS)
 
Mòdul II
Logística i gestió dels ports esportius amb les seves varietats i la seva oferta complementària.
    -  Logística i gestió de ports esportius (3 ECTS)
 
Mòdul III
Conèixer com interactua el màrqueting en un sector globalitzat i les noves tendències centrades en el 2.0 i 3.0 per a la seva comercialització.
     - Gestió i màrqueting intercultural (3 ECTS)
 
Mòdul IV
Descobrir la importància de cada habilitat directiva i desenvolupar habilitats emprenedores a través de casos reals com a clau per assolir l’èxit professional.
     - Emprenedoria i Innovació en el sector turístic (3 ECTS)
     - Habilitats directives (3 ECTS)
 
Mòdul V
Posar en pràctica els coneixements teòrics en el sector i a la vegada millorar habilitats i competències que s’han treballat al llarg del Postgrau.
     - Pràctiques  (9 ECTS)