Postgrau en Turisme Nàutic i de Creuers

Requisits i titulació

Criteris d'accés
Professionals amb experiència acreditada en els àmbits del turisme nàutic o de creuers.
Titulats universitaris, preferentment de diplomatures o Graus de Turisme, Ciències Empresarials, Administració d’Empreses, Màrqueting o Publicitat i Relacions Públiques.
Es recomana tenir un nivell mínim d’anglès B.2.2. segons el MERC


Certificació: Diploma de Postgrau expedit per l’Escola Superior de Ciències Empresarials i de l’Empresa del TecnoCampus. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Expedició del títol acadèmic UPF (opcional). S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol.

 

Descomptes, ajuts i finançament

Descomptes
5% de descompte per preinscripció realitzada fins el 7 de novembre (descompte acumulable*)
10% de descompte per alumni i estudiants del Tecnocampus, persones en situació d’atur
10% Empreses associades a la FAGEM
10% de descompte per a treballadors d’empreses ubicades en el parc empresarial del TecnoCampus.
Consultar descompte per a treballadors d’empreses amb conveni.
*Descompte màxim aplicable del 15%


Finançament
El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per Estudis de Màsters i Postgrau a termini sense interessos.  Més informació


Bonificació per a treballadors d’empreses
Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartita ja sigui com acció formativa o com a permís individual de formacióal tractar-se d’un curs de postgrau amb títol propi d’una universitat.  En el segon cas, la quantitat bonificable per l’empresa s’afegeix al crèdit de formació que l’empresa ja disposa.
El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF).
No dubteu en consultar-nos.

ACCIONS FORMATIVES: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social. Més informació

PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol·licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF. Més informació