Presentació

Dates: de l'11 de gener al 23 de juliol de 2021
Durada: 30 ECTS/300 hores 
Horari:  dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30 hores i alguns divendres del mes de juliol
Modalitat: semipresencial 
Orientació: professional
Idiomes: castellà i català 
Preu del curs sencer: 2.450€ + 150€ de taxes

Matrícula: Tancada

Informació i assessorament tècnic
Jose Luis Martínez Fernández: jlmartinez@tecnocampus.cat
Josep Patau Brunet: jpatau@tecnocampus.cat
Coordinadors Acadèmics del Postgrau

Sol·licitud d’informació i inscripcions 
Formació Permanent 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 702 19 59

 

Presentació  

A causa dels canvis que s’estan produint en la normativa comptable en l'àmbit estatal i internacional, avui dia empreses de tots els sectors i de totes les mides necessiten professionals amb profunds coneixements de la normativa comptable, de la informació financera i la seva repercussió tributària.

En alguns casos l’empresa els necessita com a part dels seus departaments comptables i financers, però cada cop hi ha més professionals independents que assessoren empreses de forma externa.

En el Postgrau en Comptabilitat Financera els participants aprenen a treballar amb la normativa comptable nacional i internacional, la consolidació dels estats financers, l’anàlisi dels estats financers i els aspectes més significatius de la tributació empresarial.

Addicionalment, cursen les matèries més importants que es requereixen, perquè de forma totalment voluntària, la persona que ho vulgui, pugui presentar-se i superar l’examen oficial d’Expert Comptable, amb el reconeixement del Consell General d’Economistes i de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.

L’expert comptable és una figura creada recentment que du a terme tasques de revisió que tradicionalment ha fet l'auditor de comptes.  

 

 

A qui va adreçat 

Titulats unviersitaris i professionals amb experiència i titulació universitària que desitgin especialitzar-se o completar la seva formació a l’entorn de la comptabilitat o empresa; per tal d’oferir una resposta professional a les demanades del mercat i les necessitats de les empreses. 

Sortides professionals  

- Departament comptable i financer d’una empresa.
- Professional Autònom que es dediqui a l’assessorament comptable i financer d’empreses. 

Organitzat per: