Dates: del 8 de gener al 30 de juliol de 2019
Durada: 30 ECTS/300 hores 
Horari:  dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30 hores i alguns divendres del mes de juliol
Modalitat: semipresencial 
Orientació: professionalitzador 
Idiomes: castellà i català 
Preu del curs sencer: 2.450,10€ + 150€ de taxes

2a Preinscripció: fins al 30 de novembre
Matrícula: del 10 al 20 de desembre

Informació i assessorament tècnic
Jose Luis Martínez Fernández jlmartinez@tecnocampus.cat
Josep Patau Brunet jpatau@tecnocampus.cat
Coordinadors Acadèmics del Postgrau

Sol·licitud d’informació i inscripcions 
Formació Permanent 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 702 19 59

Oberta la inscripció a mòduls del Postgrau del curs 2017/2018:


Mòduls
 
Inici Final
Normativa comptable espanyola i internacional: tots els dimarts i només el dijous 5/4/2018 2/01/2018 5/04/2018
Fiscalitat de l'empresa: dijous

4/01/2018

 22/03/2018

Consoliació d'estats financers: dimarts i dijous

10/04/2018

29/05/2018

Anàlisi econòmic i financer de l'empresa: dimarts i dijous

 31/05/2018 

  10/7/2018 

Preparació general per l'exàmen d'expert comptable acreditat. Títol propi "Consell General dels Economistes" i el "Colegio de Censores Jurados de Cuenta de España".: dimarts, dijous i divendres

12/07/2018

 31/07/2018  

Presentació  

En aquest Postgrau es tractarà amb profunditat la normativa comptable, tant a nivell nacional com internacional (IFRS). S’estudiaran les normes relatives al procés de consolidació d’estats financers amb l’objectiu de formular comptes anuals consolidats i la normativa fiscal que incideix directament a la comptabilitat de l’empresa. Al llarg del curs s’adquiriran coneixements per l’anàlisi d’estats financers amb la intenció de conèixer l’evolució financera i econòmica d’una societat i disposar d’informació útil per la presa de decisions. 

Addicionalment es tractaran les matèries necessàries per superar l’examen d’Expert Comptable (reconeixement que ofereix el “Consejo General de Economistas” i el “Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España”.  

A qui va adreçat 

Llicenciats i professionals que desitgin especialitzar-se o completar la seva formació a l’entorn de la comptabilitat o empresa; per tal d’oferir una resposta professional a les demanades del mercat i les necessitats de les empreses. 

Sortides professionals  

- Departament comptable i financer d’una empresa.

- Professional Autònom que es dediqui a l’assessorament comptable i financer d’empreses. 

 

Organitzat per: