PROFESSORAT

Josep Patau: Doctor en Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Màster en Dret Tributari a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Econòmiques a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Economista i assessor d’empreses, número de col·legiat 8972. Soci únic i administrador de Patau Gabinet Econòmic, SLP – Assessors d’empresa des de 1998. Professor de Comptabilitat, fiscal i finances a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (TecnoCampus).
 
Ramón Mariño: Doctor en Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers de Madrid. Màster en Consolidació avançada impartit pel CISS a Madrid. Professor de Comptabilitat financera, Comptabilitat de costos, Consolidació i fiscalitat de l’empresa a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (TecnoCampus).
 
José Luis Martínez: Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Auditor inscrit al ROAC. Col·laborador de l’Institut d’Estudis Financers. Consultor financer i pèrit econòmic. Professor d’Auditoria Financera, Anàlisi d’Estats Comptables i Control de Gestió de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (TecnoCampus).
 
Patricia Crespo Sogas: Doctora en Tecnologies Digitals i de la Informació. Línia de recerca: Empresa. Màster en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Professora de Comptabilitat i Comptabilitat de costos a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (Tecnocampus) i d'Introducció a la Comptabilitat Financera, Comptabilitat Financera i Anàlisi d'Estats Comptables en la Universitat Pompeu Fabra. Pertany a l'Observatori EURAM Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilallonga i és membre de la Comissió d'Ensenyament de l'Economia i Empresa del Col·legi d'Economistes de Catalunya
 
A més, es comptarà amb docents de l'àmbit del dret mercantil i laboral que complementin les matèries necessàries per a superar l'examen d'expert comptable.
 

Organitzat per: