Objectius

Objectius generals

Formació plantejada sobre la base de l'estudi de casos reals de l'entorn industrial i de suficient amplitud com per proporcionar la formació integradora necessària en la indústria 4.0. Els estudiants aprendran els problemes del món real i discutiran les possibles solucions amb l'objectiu d'ampliar el seu coneixement i experiència pràctica, formant enginyers integradors de coneixements i tecnologies de diverses àrees relacionades amb la indústria 4.0.

Objectius específics

 • Dissenyar i desenvolupar solucions per IoT(Internet of Things) i aplicar-les a l'àmbit de la indústria.
 • Conèixer i aplicar les tecnologies que conformen els sistemes cíber-físic i la seva aplicació en la indústria.
 • Conèixer les solucions de cloud computing i analitzar les seves possibilitats en l'àmbit de la indústria.
 • Conèixer els fonaments tècnics i tecnològics del big data i desenvolupar solucions per a la fàbrica intel·ligent.
 • Conèixer els sistemes de control industrial i d'informació de planta i la seva aplicació en els processos productius.
 • Conèixer els sistemes d'informació corporatius i la seva aplicació en la gestió de la producció.
 • Conèixer i aplicar els estàndards i les arquitectures emergents en l'àmbit de la indústria 4.0.
 • Conèixer i aplicar les tecnologies per afrontar la convergència entre el món de les operacions i de les tecnologies de la informació.
 • Conèixer i aplicar tècniques per al desenvolupament de productes per als nous processos de fabricació.
 • Conèixer i aplicar les noves tecnologies de la fabricació additiva (impressió 3D).
 • Conèixer els avanços en el camp de la robòtica industrial, especialment quant a la robòtica col·laborativa.
 • Obtenir una visió global de les possibilitats de la realitat virtual i la realitat augmentada en el disseny de producte i en la planta de fabricació.
 • Conscienciar de la importància de la gestió de la ciberseguretat a la fàbrica intel·ligent.
 • Conèixer i entendre la dinàmica de la fàbrica intel·ligent, i la seva relació amb el desenvolupament de nous models de negoci.
 • Conèixer i entendre els nous requeriments per competir que té l'empresa industrial en un entorn econòmic globalitzat, prestant especial atenció a la gestió del procés d'innovació tecnològica.
 • Conèixer les implicacions del procés de transformació digital de l'empresa industrial i analitzar els requeriments per iniciar-lo i desenvolupar-lo.

Competències

En finalitzar els estudis l'estudiant haurà adquirit les següents competències:

 • Conèixer i aplicar noves tecnologies de la producció en els processos industrials.
 • Conèixer i aplicar tecnologies de la informació i la comunicació per a l'automatització i la digitalització de processos industrials.
 • Dissenyar i gestionar productes i processos amb criteris d'innovació i generació de valor per al client, i aplicar mètodes i tecnologies per a la gestió del cicle de vida.
 • Organitzar i planificar els processos de la fàbrica intel·ligent.
 • Dissenyar i desenvolupar aplicacions industrials en temps real.
 • Conèixer els processos de negoci de l'empresa industrial i aplicar els fonaments i les tecnologies per a la transformació digital de l'empresa.
 • Analitzar requeriments i dissenyar implantacions de sistemes d'informació industrials per a una planta de fabricació (MES, ERP, SCM, etc.).
 • Conèixer el marc legal i normatiu bàsic de l'activitat industrial.
 • Conèixer i aplicar mètodes i tecnologies per a la gestió de la innovació.
 • Conèixer i aplicar les eines bàsiques per a la gestió de projectes industrials.
 • Conèixer i aplicar tecnologies i models per al tractament avançat de dades.
 • Conèixer i utilitzar tecnologies avançades per a comunicacions fixes i mòbils en l'àmbit industrial.
 • Conèixer i aplicar tecnologies pel cloud computing i la gestió de la ciberseguretat.
 • Conèixer i utilitzar tecnologies pel business intelligence i el big data.
 • Dissenyar nous models de negoci disruptius basats ​​a la tecnologia.

Organitzat per: