PLA D'ESTUDIS

El postgrau de Desenvolupament i integració de sistemes ciber-físics té una durada d'un any acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 30 crèdits ECTS.

Aquest postgrau està centrat en les tecnologíes de sensors, comunicacions, processament i emmagatzematge de dades que formen part dels sistemes de monitorització i  control de nova generació, que s'utilitzen en l'àmbit de la Indústria 4.0.

El programa s'estructura en un itinerari acadèmic modular compost per dos especialitzacions i un projecte final.

Especialització 1: Desenvolupament de sistemes ciber-físics(12 ECTS)

 • Sensors i adquisició de dades
 • Sistemes encastats
 • Tecnologias de comunicació
 • Fog/*Cloud computing
 • Big data / Machine learning

Especialització 2: Integració de sistemes ciber-físics(12 ECTS)

 • Model RAMI
 • Model IIRA
 • Patrons de disseny
 • Modelització programari
 • Simulació
 • Estafi sensitive networking

Projecte Final Postgrau: 6 ECTS

 

Organizado por: