Presentació

Dates: des d'octubre de 2020 a juny/juliol de 2021
Durada: 1 curs acadèmic
Càrrega Lectiva: 30 ECTS
Modalitat: Online-Campus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Organitza: Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT) i l'Escola Estudis Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC
Titulació: Postgrau propi de la ESUPT i Postgrau propi de la UOC
Preu: Postgrau 2.825€; Especialització 1.260€ (aquests preus són orientatius)
Idiomes: castellà
Organització: Aquest Postgrau forma part de l'itinerari formatiu del Màster en Indústria 4.0. El Màster en Indústria 4.0 es divideix en dos Postgraus i quatre Especialitzacions::
 
Els dos Postgraus es poden cursar independentment.
Dins de cada Postgrau, hi ha dues Especialitzacions que també es poden cursar independentment.
 
Matrícula: juny - octubre 2020

Sol·licitud d’informació i inscripcions
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

Presentació

El postgrau en Desenvolupament i Integració de Sistemes Ciberfísics, és un programa d'àmbit tecnològic i de caràcter profesionalizador, dissenyat per proporcionar una formació exhaustiva i pràctica, orientada a professionals i directius de l'àmbit de la indústria, que vulguin actualitzar els seus coneixements en el marc de la Indústria 4.0, a partir de l'estudi de casos reals d'empreses del sector.

El programa de Desenvolupament i Integració de Sistemes Ciberfísics es centra en les tecnologies de sensors, tecnologies de comunicacions sense fils, processament i emmagatzematge de dades, computació en el núvol i aprenentatge automàtic que formen part dels sistemes de monitoratge i control de nova generació, que s'utilitzaran en l'àmbit de la Indústria 4.0.

En relació amb la Integració de sistemes Ciberfísics, aquest programa aprofundeix en les arquitectures de referència, models de simulació, tecnologia de xarxes determinista, protocols de comunicació de nova generació i, finalment, la gestió de la ciberseguretat.

Amb el Postgrau de Desenvolupament i Integració de Sistemes Ciberfísics, seràs un professional capaç d'entendre el funcionament d'aquestes noves tecnologies i les podràs aplicar en el camp de la indústria, extraient dades del funcionament dels processos productius, amb la finalitat de millorar-los gràcies a la seva anàlisi.

 

Aquest postgrau és un dels dos mòduls estructurals del Màster en Indústria 4.0. Pots descarregar-te el fulletó informatiu fent clic aquí a sota:

 

A qui va dirigit

El postgrau en Desenvolupament i Integració de Sistemes Ciberfísics va dirigit a enginyers que vulguin treballar en l'entorn industrial i que vulguin complementar la seva formació per aconseguir un perfil d'integrador de sistemes en la indústria 4.0 i adquirir experiència pràctica a partir de l'estudi de casos reals d'empreses del sector industrial.

Sortides Professionals

Les principals sortides professionals del postgrau en Desenvolupament i Integració de Sistemes Ciberfísics, són:

 • Responsable d'automatització
 • Responsable de manteniment predictiu
 • Expert en disseny i implantació de sistemes electrònics
 • Expert en disseny i implantació de sistemes de control
 • Expert en informàtica industrial
 • Expert en modelització i simulació de sistemes
 • Expert en processament de senyals
 • Expert en instrumentació industrial
 • Expert en intel·ligència artificial
 • Expert en Sistemes Intel·ligents
 • Expert en sistemes cloud
 • Analista de sistemes informàtics
 

ORGANITZAT PER: