Requisits Acadèmics

  • Enginyers tècnics, enginyers superiors i titulats de Grau dels àmbits industrial, informàtica, telecomunicacions i multimèdia, que vulguin treballar, o treballin, en l'entorn industrial i que vulguin complementar la seva formació per aconseguir un perfil de gestor o de desenvolupador de producte dins la smart factory.
  • Professionals i directius interessats a aprofundir en la cultura digital i la seva capacitat transformadora del model industrial, fent possibles noves vies i models de negoci.
  • Directius i professionals que vulguin obtenir la visió holística necessària per gestionar el procés de transformació digital de l'empresa industrial, més enllà de la tecnologia o del punt de vista únic de l'àrea de producció.

Coneixements Previs

Els coneixements bàsics que es requereixen per cursar el postgrau Desenvolupament i Integració de Sistemes Ciberfísics són els que corresponen a la formació acadèmica i la pràctica professional dels titulats en enginyeria tècnica, enginyeria superior i titulats de grau dels àmbits industrial, informàtic, de telecomunicacions i multimèdia, o titulacions relacionades (Matemàtiques, Física, etc.).

Els titulats en enginyeries tecnològiques i industrials poden tenir un perfil més afí als temes tractats, sense ser per això un requisit per a la realització d'aquesta especialització.

Titulació

Màster propi en Indústria 4.0 expedit per la Universitat Oberta de Catalunya i l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Organitzat per: