Pla d'estudis

El postgrau en Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l'Empresa té una durada d'un any acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 30 crèdits ECTS.

Aquest postgrau està centrat en les noves tecnologies que faciliten el disseny i la producció en l'àmbit de la Indústria 4.0, incloent la impressió additiva i la robòtica col·laborativa, així com les transformacions del negoci, que suposa la incorporació d'aquestes tecnologies en l'àmbit empresarial.

El programa s'estructura en un itinerari acadèmic modular, compost per dues especialitzacions i un projecte final.

Especialització 1: Disseny i Fabricació intel·ligent (12 ECTS)

Introducció:

 • Contextualització de l'assignatura dins del Postgrau i del Master
 • La digitalització de les empreses. Característiques de la fàbrica intel·ligent

Disseny de producte:

 • Producte intel·ligent
 • Desenvolupament de la idea
 • Disseny concurrent de producte i de procés
 • Gestió del Cicle de vida del producte (PLM)
 • Fabricació de prototips. Disseny d'experiments
 • Realitat virtual en el disseny

Disseny del procés:

 • Disseny de sistemes de producció clàssics versus sistemes integrats automàtics i flexibles
 • Màquines de control numèric (CNC)
 • Fabricació assistida per ordinador (CAM)
 • Disseny de Layout dels sistemes automàtics de muntatge
 • Disseny d'estacions automàtiques de muntatge
 • Robòtica col·laborativa
 • Fabricació additiva
 • Processos de fabricació flexible
 • Single Minute Exchange of Die (SMED)
 • Tecnologia de grups i cèl·lules de fabricació

Fase d'Explotació: Gestió d'Operacions i Cadena de Subministrament

 • Planificació de producció i pla mestre de producció
 • MRPII (ERP). Ordres de fabricació per a màquines
 • Gestió d'estocs. Ordres de compra
 • Gestió intel·ligent de magatzems
 • Intel·ligència de proveïdors
 • Control de qualitat
 • Manteniment predictiu
 • Vehicles autoguiados (AGV)
 • Realitat virtual aplicada a manteniment
 • Big data aplicada a planta

Especialització 2: Transformació digital de l'empresa industrial (12 ECTS)

Introducció:

 • Contextualització de l'assignatura dins del Postgrau i del Master
 • Camins per a la transformació digital

Models de Gestió de l'Empresa Industrial:

 • Planificació estratègica
 • Gestió de la qualitat orientada a processos
 • Gestió del coneixement
 • Models de Gestió i organitzacions exponencials
 • Sostenibilitat a la fàbrica intel·ligent.

Gestió de la Innovació:

 • Què és la innovació i tipologies.
 • El sistema d'innovació
 • El procés d'innovació
 • Eines i tecnologies per a la innovació
 • Models de gestió de la innovació
 • Gestió de projectes innovadors. Corporate entrepreneurship
 • Digitalització del producte i nous models de negoci
 • Suporti institucional a la innovació
 • La innovació oberta (open innovation, crowdsourcing, ...)

Plataformes per a la Transformació Digital:

 • Plataformes i eines de suport tecnològic
 • Infraestructures tecnològiques (cloud públic, privat, híbrid)
 • Márqueting digital: eines de desenvolupament i suporti
 • Models de gestió IT
 • Plataforma col·laboratives (ecosistema d'empreses, institucions i serveis).

Big Data & Business Intelligence:

 • El Business Intelligence en l'entorn industrial
 • Introducció al Big Data Industrial
 • Eines analítiques i de Machine Learning. Anàlisi predictiva
 • Tècniques de classificació i detecció d'anomalies
 • Anàlisis de clústers
 • Tècniques de visualització i reporting
 • Resolució de casos: Modelització i manteniment predictiu

Gestió de la Ciberseguretat:

 • Estratègia de la ciberseguretat industrial. Amenaces, anàlisis i gestió de riscos.
 • Requisits d'un sistema de gestió de la Seguretat de la informació. ISO 27000
 • La Seguretat en sistemes i xarxes de control i mesurament de processos Industrials. ISA 99 (ISA 62443) - IEC 62443
 • Avaluació de la seguretat
 • Legislació i regulació. Infraestructures crítiques.

Projecte Final (6 ECTS):

 • Disseny i digitalització de producte
 • Disseny i digitalització de procés de fabricació
 • Disseny bàsic i digitalització del model de gestió
 • Desenvolupament d'una aplicació d'intel·ligència de negoci

 

Organitzat per: