Dates: del 16 d'octubre de 2019 a juny/juliol de 2020
Durada: 1 curs acadèmic
Càrrega Lectiva: 30 ECTS
Modalitat: Online-Campus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Organitza: Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT) i l'Escola Estudis Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC
Titulació: Postgrau propi de la ESUPT i Postgrau propi de la UOC
Preu: Postgrau 2.825€; Especialització 1.260€ (aquests preus són orientatius)
Idiomes: castellà
Organització: Aquest Postgrau forma part de l'itinerari formatiu del Màster en Indústria 4.0. El Màster en Indústria 4.0 es divideix en dos Postgraus i quatre Especialitzacions:
 
Els dos Postgraus es poden cursar independentment.
Dins de cada Postgrau, hi ha dues Especialitzacions que també es poden cursar independentment.
 
Matrícula: juny - octubre 2019

Sol·licitud d’informació i inscripcions
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

Presentació

El Postgrau en Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l'Empresa et prepara per afrontar els reptes que planteja el nou model industrial, que coneixem com a Indústria 4.0, tant a nivell de disseny com de gestió, en l'àmbit de l'empresa industrial.

El Postgrau en Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l'Empresa es centra principalment en la funció de producció de l'empresa, analitzant els importants canvis produïts per la transformació digital, tant a nivell de processos i d'organització com de cultura i de desenvolupament de negoci i, a la vegada, combinant els enfocaments estratègic i operatius.

La transformació digital de l'empresa industrial suposa un repte de visió estratègica, de revisió de models de negoci, d'organització i de gestió que van més enllà de la mera aplicació tecnològica.

Al llarg del programa, identificaràs els canvis provocats per la transformació digital de la societat i els seus impactes en l'empresa industrial, que impliquen la necessitat de gestionar intangibles en un àmbit bàsicament acostumat a la gestió dels seus actius tangibles. El procés de producció, la resta de processos de cadena de valor principal, els de la cadena de suport, el producte i fins i tot el client es digitalitzen.

Aprendràs a dissenyar un pla per a la transformació digital de l'empresa, a incorporar i gestionar noves IT i OT en el seu sistema productiu, a dissenyar productes intel·ligents, i a desenvolupar nous models de negoci per a l'empresa industrial, tot això a partir de l'estudi de casos reals d'empreses del sector industrial i la realització de pràctiques aplicades sobre temes com la robòtica col·laborativa, la fabricació additiva, la realitat virtual i augmentada, les tecnologies de suport al disseny com les de gestió del producte (PLM) i del sistema productiu, i de la resta de la cadena de valor (ERP, SCM. MES, CRM), l'anàlisi de les implicacions de la transformació digital a través del big data i el business intelligence, sense oblidar els requeriments de seguretat de l'empresa digital i el seu model de gestió. Tot això, amb l'objectiu final d'adquirir les competències bàsiques necessàries en el marc de la Indústria 4.0.

A qui va dirigit

El postgrau de Fabricació Intel·ligent i Transformació digital de l'empresa va dirigit a enginyers que vulguin treballar en l'entorn industrial i que vulguin complementar la seva formació per aconseguir un perfil d'integrador de sistemes d'en la indústria 4.0 i adquirir experiència pràctica a partir de l'estudi de casos reals d'empreses del sector industrial.

Sortides Professionals

Programa dissenyat per actualitzar els coneixements dels professionals en l'àmbit de l'enginyeria i la gestió, amb l'objectiu d'afrontar el procés de transformació digital i el pas cap a la Indústria 4.0.

Organitzat per: