Director/a dels estudis:

Josep Prieto Blázquez. Llicenciat i Doctor en Informàtica. Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Technical Manager del projecto TESLA i membre del grup de recerca KISON.

Director/a de el programa:

Pere Tuset-Peiró (UOC). Enginyer Tècnic de Telecomunicació (2007) i Enginyer de Telecomunicació (2011) per la Universitat Politècnica de Catalunya, i Doctor en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per la Universitat Oberta de Catalunya (2015). És professor lector als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i investigador del grup Wine (Wireless Networks) a l'Internet Inter-disciplinary Institute, tots dos de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva activitat docent i la recerca se centren en l'àmbit dels sistemes ciber-físics aplicats a la indústria, incloent els sistemes encastats, les xarxes de comunicacions i el processament del senyal. És co-autor de més de 20 articles en revistes indexades i congressos, i co-autor de 7 patents internacionals.

Julián Horrillo Tello (TCM-Centri adscrit a la UPF). Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Ciència Política i de l'Administració) per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Societat de la Informació i el Coneixement en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Enginyer Industrial (Organització Industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat elèctrica, intensificació electrònica industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de les assignatures Organització de la Producció, Gestió de Projectes, Informàtica Industrial i Organització de l'Empresa en la Indústria 4.0 a l'Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT). És investigador del grup GRESIT (Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial) del ESUPT.

Professorat:

Joan Triadó Aymerich (TCM). Doctor en Adreça i Organització d'empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial (Organització Industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat elèctrica, intensificació electrònica industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de les assignatures Control industrial, Control digital de sistemes, Robòtica, Control i simulació de processos industrials a l'Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT).

Jordi Ayza Graells (TCM). Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i professor de l'Escola Superior Politècnica de TecnoCampus (ESUPT). Ha estat membre de la Secció de Control de l'Institut de Cibernètica i professor en el departament en la UPC. He estat director Tècnic en l'empresa Epromos i també, com a consultor, en l'empresa Guspira Solucions Informàtiques i d'Organització, SL. També ha estat responsable del Centre de Competències d'Integració, de l'Àrea de Transferència de TecnoCampus , impulsant projectes d'interoperabilitat i aplicació d'estàndards semàntics en l'ús de les TIC en l'àmbit de la Salut i el Benestar. És investigador del grup GRESIT (Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial) del ESUPT.

Col·laboradors docents:

Xavier Font Aragonés. Doctor en Informàtica pel departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC, Diploma d'Estudis Avançats pel departament d'Estadística i Recerca Operativa de la UPC, enginyer en Organització Industrial per la ETSEIB - UPC i llicenciatura en Informàtica per la FIB - UPC . Forma part del grup de Processament de Senyal del ESUPT (grup de recerca consolidat GRC-1318 i GRC-533) Actualment és el professor responsable de les assignatures d'estadística dels estudis d'Enginyeria Informàtica, Mecànica i Electrònica. Manté col·laboracions amb el grup de comunicacions i processament de senyal de l'Imperial College de Londres (ha realitzat diverses estades de recerca).

Joan Ramon Gomà Ayats. Doctor per la UPC. Enginyer Industrial (Organització Industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de les assignatures Sistemes de Fabricació, Sistemes Integrats de Fabricació, Fabricació Flexible i Control numèric a l'escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC). Professor de les assignatures Metrologia i Qualitat, Elasticitat i resistència de Materials, Processos de Conformat i Administració i direcció d'empreses a l'Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT).

José de Gea Fernández. Doctor en Robòtica (2011) per la Universitat de Bremen, Alemanya. Actualment és Investigador Principal i el cap de l'equip de "Robot Control" en els Robotics Innovation Center (RIC) del DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz). Ha estat coautor de més de 40 publicacions científiques i ha estat cap de projecte de diversos projectes nacionals a Alemanya (BMBF, DFG, BMWi, DLR) i projectes europeus (UE, AQUESTA) en diverses àrees dins de la seva recerca en manipulació robòtica ( mòbil) i col·laboració segura persona-robot.

Carles Soler. Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per ESADE Business School. Expert en robòtica col·laborativa, actualment és director de Casiopea Robotics. Presideix la Fundació educaBOT. Membre de la Comissió Indústria 4.0 de Enginyers de Catalunya. Amb més de 20 anys de experienca docent, és professor associat en la UPF.

Organitzat per: