Objectius

 
Objectius generals
 
 • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria en l'abordatge del pacient amb ferida de difícil cicatrització.
 • Basar les intervencions dels/les infermers/es en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Fomentar el treball en equip, coneixent el rol dels diferents professionals de la salut implicats en l'abordatge d'aquesta patologia, implicant als mateixos en el treball interdisciplinari.
Objectius específics
 
 • Fomentar l’observació i l’anàlisi d’aquests processos patològics
 • Realitzar diagnòstics diferencials
 • Implementar el tractament adient: valoració integral.
 • Millorar les competències en la cerca d’evidència científica.
 • Conèixer el mètode científic. Tipus de dissenys.
 • Facilitar la comprensió lectora d’articles en llengua anglesa
 • Motivar pel canvi.:proporcionar competències en el lideratge de la cura del pacient amb ferida crònica

 

COMPETÈNCIES

 • En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
 • Treballar en equip per la difusió dels coneixements assolits.
 • Plantejar propostes de millora des de l’àmbit assistencial i de recerca.
 • Aplicar els coneixements adquirits per la pressa de decisions.
 • Fomentar la investigació de les ferides cròniques, amb una actitud proactiva  per millorar l’abordatge d’aquesta patologia.
 • Fomentar esperit crític,  perfil de un professional amb actitud del lideratge.
 • Abordar els aspectes ètics i legals que envolten a les ferides cròniques, detectant les situacions complexes i planificant amb antelació les accions a emprendre.
 • Fomentar el treball en equip, coneixent el paper dels diferents professionals de la salut implicats en l’abordatge d’aquesta patologia i implicant als mateixos  en el treball interdisciplinari.
 • Mantenir el compromís ètic professional vers als pacients que pateixen aquesta malaltia.
 • Garantir la seguretat del pacient treballant la prevenció.
 
    

Organitzat per: 

 

 

Amb la col·laboració de: