Objectius

 
Objectius generals
 
-        Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria en l'abordatge del pacient amb ferida de difícil cicatrització.
 
-        Basar les intervencions dels/les infermers/es en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 
-        Fomentar el treball en equip, coneixent el rol dels diferents professionals de la salut implicats en l'abordatge d'aquesta patologia, implicant als mateixos en el treball interdisciplinari.
 
 
 
Objectius específics
 
-        Fomentar l’observació i l’anàlisi d’aquests processos patològics
 
-        Realitzar diagnòstics diferencials
 
-        Implementar el tractament adient: valoració integral.
 
-        Millorar les competències en la cerca d’evidència científica.
 
-        Conèixer el mètode científic. Tipus de dissenys.
 
-        Facilitar la comprensió lectora d’articles en llengua anglesa
 
-        Motivar pel canvi.:proporcionar competències en el lideratge de la cura del pacient amb ferida crònica
 

COMPETÈNCIES

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
 
-        Treballar en equip per la difusió dels coneixements assolits.
 
-        Plantejar propostes de millora des de l’àmbit assistencial i de recerca.
 
-        Aplicar els coneixements adquirits per la pressa de decisions.
 
-        Fomentar la investigació de les ferides cròniques, amb una actitud proactiva  per millorar l’abordatge d’aquesta patologia.
 
-        Fomentar esperit crític,  perfil de un professional amb actitud del lideratge.
 
-        Abordar els aspectes ètics i legals que envolten a les ferides cròniques, detectant les situacions complexes i planificant amb antelació les accions a emprendre.
 
-        Fomentar el treball en equip, coneixent el paper dels diferents professionals de la salut implicats en l’abordatge d’aquesta patologia i implicant als mateixos  en el treball interdisciplinari.
 
-        Mantenir el compromís ètic professional vers als pacients que pateixen aquesta malaltia.
 
-        Garantir la seguretat del pacient treballant la prevenció.
 
    

Organitzat per: 

 

 

Amb la col·laboració de: