Dates: del 29 de gener de 2022 fins al 29 de maig de 2022 

Durada: 10,5 ECTS/105 hores

Horari: Dissabtes de 9 a 20h i diumenges de 9 a 14h

Estructura: 7 seminaris distribuïts en caps de setmana (29/30 de gener; 19/20 de febrer; 12/13 de març; 2/3,23/24 d'abril; 14/15,28/29 de maig)

Modalitat: Presencial

Orientació: Professional

Preu: 1.175 € + 75 € de taxes

Titulació: Curs de Postgrau en Fisioteràpia en els trastorns vestibulars i craniocervicomandibulars de la Universitat Pompeu Fabra

Organitza: Escola Superior de Ciències de la Salut 

Preinscripció: fins 22/11/2021
 
Matrícula: 1 al 17/12/21
 
Informació i assessorament tècnic:

Coordinador Acadèmic del Postgrau
Dr. Juan José García Tirado
jgarciat@tecnocampus.cat  

 

Sol·licitud de informació i inscripcions:

Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

PRESENTACIÓ

Aquesta proposta formativa recull aspectes  específics de la pràctica professional de la fisioteràpia. Els àmbits abordats en aquesta formació constitueixen l’avantguarda en la pràctica professional  de la Fisioteràpia i segurament en un futur podran esdevenir camps d’especialització clínica de la professió.

Aquesta proposta integra els procediments d’avaluació funcional i terapèutica d’una sèrie d’afectacions localitzades en la regió cranial i que necessiten d’una elevada especialització.

Es tracta d’un postgrau amb continguts eminentment pràctics i de caràcter professionalitzant, que cobreix un buit en el  panorama formatiu actual dirigit a professionals de la fisioteràpia.

L’objectiu d’aquest postgrau és adquirir les competències clíniques necessàries perquè el fisioterapeuta pugui realitzar una avaluació funcional basada en el procés de raonament clínic i la planificació-execució adequada del tractament seguint els criteris basats en l’ evidència científica més actual; en el context clínic de les patologies que afecten al sistema vestibular i cràniomandibular.

 

A QUI VA ADREÇAT

Fisioterapeutes graduats o diplomats

 

 

ASPECTES DIFERENCIALS

  • Segell de qualitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la primera Universitat de l’Estat en el rànquing U-Multirank.
  • Comptem amb instal·lacions i equipaments d’alta qualitat com són els gimnasos de fisioteràpia, perfectament equipats amb lliteres hidràuliques i material específic.
  • Recursos tecnològics al servei de la docència de qualitat (plataforma Moodle, instal·lació de càmeres integrades per facilitar un seguiment
    d’activitats en streaming etc.).
  • Coneixements i continguts relacionats amb l’evidència científica actual.
  • Professorat amb experiència clínica amb una visió pluridisciplinària: fisioterapeutes, metges ORL i Odontòlegs. Doctors amb experiència docent.
  • Ús de material específic durant les pràctiques (videonistagmoscopia i altres elements). Estudi de casos clínics.


Organitzat per: