Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Dates: del 6 de març de 2018 al 19 de desembre de 2018
Durada: 30 ECTS/300 hores
Dies i horaris: dimarts i dijous de 17:00 a 20:30h
Modalitat: presencial 
Lloc de realització: Tecnocampus, Centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra
Organitza: Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, La Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus i Aracoop
Institucions que participen: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Orientació: professional 
Idiomes: català i castellà
Nombre de places: 20
Preu: matrícula gratuïta, subvencionada per la Direcció General d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya

Matrícula tancada

Informació i assessorament tècnic:

  • Montserrat Vilalta Ferrer (mvilalta@tecnocampus.cat) Directora de l’Escola de Ciències Socials i de l’Empresa del Tecnocampus
  • Eloi Serrano Robles (eserrano@tecnocampus.cat) Director de la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus
  • Ismael Hernández Adell (ihernAndeza@tecnocampus.cat) Coordinador Acadèmic del Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social

Sol·licitud d’informació i inscripcions:
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

Presentació

L’objectiu fonamental del curs és formar professionals capacitats per realitzar les seves activitats en el camp de l'Economia Social i Cooperativa, amb un doble vessant: primer, millorar els nivells de capacitació dels professionals que actualment estan exercint el seu treball en aquest tipus de organitzacions; i segon,  formar nous titulats universitaris que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en aquestes organitzacions.

El curs proporcionarà a l'alumnat les competències necessàries per crear, desenvolupar, gestionar, investigar, innovar i liderar Cooperatives i Empreses d'Economia Social, així com per facilitar la cooperació entre elles. Es tracta d’un programa eminentment pràctic, que facilita i dóna a conèixer les eines necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l'economia social i les cooperatives - analitzant aspectes estratègics, legals, econòmic-fiscals i de recursos humans- alhora que promou les competències emprenedores i innovadores com a motors de canvi d’aquestes organitzacions i dels seus lideratges.

Avantatges

El curs és impartit per l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i està organitzat per la Càtedra d’Economia Social de Tecnocampus, amb àmplia experiència en docència, recerca i transferència de coneixement en el sector de l’Economia Social i el Cooperativisme, la qual cosa permet:

- La  participació de professionals de reconegut prestigi en el camp de l'Economia Social a les activitats docents del programa
- La possibilitat de realitzar pràctiques en organitzacions de l'Economia Social tutoritzades pel professorat i per professionals i directius que gestionen aquestes empreses
- La realització d’un treball o projecte final del Postgrau enfocat a casos reals d'organitzacions de l'Economia Social

A més, la matrícula del curs és gratuïta, subvencionada per la Direcció General d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya.

A qui va adreçat

Llicenciats i professionals que desitgin especialitzar-se o completar la seva formació a l’entorn de la gestió de cooperatives o empreses d’economia social per tal d’oferir una resposta professional a les demanades i necessitats d’aquestes empreses.

Sortides professionals

Les sortides professionals d’aquest Postgrau són:

- Càrrecs de gestió i direcció en empreses d’Economia Social (Cooperatives, Societats Laborals, Associacions, Mútues, Fundacions, etc.)