Dates: del 5 de març de 2019 al 19 de desembre de 2019
Durada: 30 ECTS/300 hores
Dies i horaris: dimarts i dijous de 17:00 a 20:30h
Modalitat: presencial 
Lloc de realització: Tecnocampus, Centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra
Organitza: Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, La Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus i Aracoop
Institucions que participen: Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Orientació: professional 
Idiomes: català i castellà
Nombre de places: 20
Preu: matrícula gratuïta, subvencionada per la Direcció General d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya

Presentació de candidatures fins al 17 de febrer de 2019

Informació i assessorament tècnic:

  • Josep Maria Raya (jmraya@tecnocampus.cat) Directora de l’Escola de Ciències Socials i de l’Empresa del Tecnocampus
  • Eloi Serrano Robles (eserrano@tecnocampus.cat) Director de la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus
  • Ismael Hernández Adell (ihernAndeza@tecnocampus.cat) Coordinador Acadèmic del Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social

Sol·licitud d’informació i inscripcions:
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Presentació

L’objectiu fonamental del curs és formar professionals capacitats per realitzar les seves activitats en el camp de l'Economia Social i Cooperativa, amb un doble vessant: primer, millorar els nivells de capacitació dels professionals que actualment estan exercint el seu treball en aquest tipus de organitzacions; i segon,  formar nous titulats universitaris que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en aquestes organitzacions.

El curs proporcionarà a l'alumnat les competències necessàries per crear, desenvolupar, gestionar, investigar, innovar i liderar Cooperatives i Empreses d'Economia Social, així com per facilitar la cooperació entre elles. Es tracta d’un programa eminentment pràctic, que facilita i dóna a conèixer les eines necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l'economia social i les cooperatives - analitzant aspectes estratègics, legals, econòmic-fiscals i de recursos humans- alhora que promou les competències emprenedores i innovadores com a motors de canvi d’aquestes organitzacions i dels seus lideratges.

Avantatges

El curs és impartit per l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i està organitzat per la Càtedra d’Economia Social de Tecnocampus, amb àmplia experiència en docència, recerca i transferència de coneixement en el sector de l’Economia Social i el Cooperativisme, la qual cosa permet:

- La  participació de professionals de reconegut prestigi en el camp de l'Economia Social a les activitats docents del programa
- La possibilitat de realitzar pràctiques en organitzacions de l'Economia Social tutoritzades pel professorat i per professionals i directius que gestionen aquestes empreses
- La realització d’un treball o projecte final del Postgrau enfocat a casos reals d'organitzacions de l'Economia Social

A més, la matrícula del curs és gratuïta, subvencionada per la Direcció General d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya.

A qui va adreçat

Llicenciats i professionals que desitgin especialitzar-se o completar la seva formació a l’entorn de la gestió de cooperatives o empreses d’economia social per tal d’oferir una resposta professional a les demanades i necessitats d’aquestes empreses.

Sortides professionals

Les sortides professionals d’aquest Postgrau són:

- Càrrecs de gestió i direcció en empreses d’Economia Social (Cooperatives, Societats Laborals, Associacions, Mútues, Fundacions, etc.)

 

Amb el finançament de:

Amb el suport de:

Impulsat per: