Professorat

 • Dr. Eloi Serrano Robles. Doctor en Història Econòmica per la UAB. Acreditat com a professor Ajudant doctor. Dedicació completa a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del Tecnocampus (ESCSET). Experiència docent a la UB en programes de grau i postgrau. Compta amb múltiples publicacions en revistes de reconegut prestigi.
 • Sr. José Luis Martínez Fernández. Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses. Professor Associat de la Matèria Economia Financera i Comptabilitat amb 6 anys d’experiència docent i professional.
 • Dra. Patricia Crespo. Doctora en Tecnologies digitals i de la Informació (UVic-2014). Línia d'investigació: Empresa. Suficiència investigadora per la UB (Departament de teoria econòmica). Cursos de doctorat a la University of Minnesota (EUA). Màster en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Banca i Finances a l'Institut d'Educació Contínua (IDEC-UPF). Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Nombroses publicacions en l'àmbit de les finances. Àmplia experiència docent en UPF, ESCSET i UOC. Professora permanent de l’ESCSET.
 • Dra. Marian Buil. Doctora per la Universitat de Girona i Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster universitari en Creació i Gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica del Departament d'Organització d'Empreses de la UB. Línies d'investigació: Emprenedoria. Competències emprenedores en educació superior. Professora permanent de l’ESCSET.
 • Dra. Núria Masferrer. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB-2002). Postgrau Universitari i Màster en Direcció i Gestió Tributària (Escola d'Administració d'Empreses-1992). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB-1991). Pertany al Grup de Recerca Aplicada en l'Entorn Financer, Econòmic i Social de la ESCSET i al Grup de Recerca d'Economia i Gestió de la Incertesa de la UB, acreditat com a grup de recerca emergent per la Generalitat de Catalunya. Especialització en Venture Capital. Professora permanent de l’ESCSET.
 • Dr. Ismael Hernández Adell. Doctor en Història Econòmica i Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB. Professor associat d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus. Membre del Grup de Recerca Aplicada a l’Entorn Financer, Econòmic i Social (GRAEFES). ​
 • Dra. Matilde Martínez. Directora de CreaInnova™ Institute, divisió de Kirson Invest S.L. (empresa especialitzada en estratègies d'innovació per organitzacions públiques, privades i d'àmbit científic). Doctora en Creativitat, Innovació i Aprenentatge per la Universitat Ramon Llull. MBA per EAE Business School i per la Universitat de Barcelona. És Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. entre d'altres, Postgrau en Gestió de la Innovació en les empreses per la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, Spain) i Postgrau en Management Marketing per el Manhattan College (New York, EEUU).
 • Dra. Mariela Frankon. Graduada a la Facultat de Dret en Relacions Laborals a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Adjunta de Direcció i Cap de Gestió de les Persones en una Cooperativa de Treball Associat d'Iniciativa Social sense afany de lucre. Presidenta de l'Associació AMÁSDES d'ajuda a les persones sense sostre i docent en matèries de gestió empresarial en relació a RRHH i Gestió de les Persones-
 • Dr. Ramon Mariño. Doctor en Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers de Madrid. Màster en Consolidació avançada impartit pel CISS a Madrid. Professor de Comptabilitat financeraComptabilitat de costosConsolidació i fiscalitat de l’empresa a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (TecnoCampus).
 • Sr. José Luis Martínez González. Postgraduat en Economia Social i Cooperativa per la UAB. Consultor.

 • Dr. Alex Araujo. Doctor en Estudis Avançats en Comunicació (URL). Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, Llicenciat en Comunicació Audiovisual i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). A part de l'activitat docent en diversos graus, postgraus i màsters, ha treballat diversos anys en el disseny, desenvolupament i gestió de plataformes i continguts digitals de suport a la formació universitària, així com en el desenvolupament d'estudis en modalitat semipresencial i no presencial. Professor permanent de l’ESCSET, actualment és coordinador del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals.
 • Dra. Monserrat Llobet. Economista i Doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social per l'IGOP (UAB). Especialista en Indicadors de Responsabilitat Social de les Organitzacions per mesurar la contribució de tot tipus d'organitzacions a la Qualitat de Vida de les seves parts interessades. Indicadors de Qualitat de Vida Ciutadana (QVC) aplicables a la contractació pública, la sobirania financera, el consum responsable, etc. També col·labora amb l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i la Xarxa d'Economia Solidària (XES) des de la seva fundació.​
 • Dr. Lluís Codinas. Màster universitari en recerca sobre Turisme Sostenible i TIC.  Llicenciat en Psicologia de les Organitzacions. Dedicació a temps complet a l’ESCSET.

Altres professors que també hi participen:

 • Dr. Miquel Garau. Àrea d'Història del Cooperativisme (UB).
 • Sr. Carlos Guillén. Àrea d'Organitzacions.

 • Sr. José Granados. Àrea de Governança (Advocat de la Cooperativa Ortogan Serveis).

 • Dr. Xavier Font. Àrea Xarxes i Big Data (ESUPT).

 • Sr. Guillem Bargallo. Àrea Màrqueting i Comunitats Digitals (consultor a El Bien Social).

 

Organitzat per:

 

 

Amb la col·laboració de: