Objectius generals

L'objectiu principal del programa consisteix a dotar als professionals actuals i futurs de l’hosteleria, allotjament i restauració,  del coneixement i de les eines per poder planificar i gestionar sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Perfil competencial de sortida

Professional de l’àmbit de l’Hosteleria amb la  formació i la capacitat per dissenyar i gestionar les  activitats hoteleres sota la perspectiva de la sostenibilitat  i l’economia circular  en el nous escenaris de la recuperació post pandèmia.

Competències específiques

En finalitzar el postgrau els estudiants seran capaços de:

  • Reconèixer el concepte d'economia circular i l'aplicabilitat en el turisme.
  • Familiaritzar-se amb els instruments per poder dur a terme el diagnòstic de el sector i de les seves activitats des de la perspectiva de la sostenibilitat.
  • Conèixer les institucions, la normativa i les tendències relacionades amb el turisme circular.
  • Conèixer les bases per incorporar la circularitat en la comunicació i l'estratègia de màrqueting.
  • Identificar el potencial de la tecnologia per facilitar la seva Transformació.
  • Dissenyar sistemes circulars aplicables a hostaleria i la restauració.