PLA D’ESTUDIS

Esquema i Estructura del Postgrau

El curs s’estructura en 14 crèdits obligatoris, repartits en 2 mòduls.

 

 • Sector Turístic. Dimensió, caracterització i impacte ambiental. El nou marc del turisme post pandèmia.
 • Impactes del sector turístic sobre l’entorn.
 • Agenda internacional i Europea per la transformació del turisme.
 • Visió del sector turístic des de la perspectiva de l’economia circular.
 • Màrqueting i comunicació en turisme circular.
 • Estratègia innovadora per la transformació.
 • Tecnologia i noves tendències en turisme.
 • Taller pràctic de circularització per subsectors.

 

 • Transició cap a una activitat circular en el sector de l’hoteleria i la restauració. Escenaris post pandèmia.
 • La construcció i  decoració en establiments  circulars.
 • La política de compres i el consum de recursos en els establiments circulars d’hoteleria, restauració i begudes. 
 • El pla de màrqueting en turisme circular.
 • Tecnologies i gestió de xarxes socials.
 • Presentació  de casos d’empreses amb models circulars i taller de debat.

METODOLOGIA

 • Combinació de classes online asíncrones i asíncrones amb els tutors. 
 • Lectura i estudi de materials propis del curs complementats amb àmplia bibliografia sobre cada tema.
 • Presentació d’experiències empresarials  amb professionals i experts del sector.
 • Panells de debat amb professors i experts.

SISTEMES D’AVALUACIÓ

 • Realització d’exercicis individuals.
 • Treballs en equip.
 • Participació activa en debats.