Dates:  del 10 de gener de 2022 fins al 4 de maig de 2022

Durada: 14ECTS

Modalitat: Online

Orientació: Professional

Preu: 775 € + 75 € de taxes

Idiomes: Castellà (90%) i anglès (10%)

Titulació: Curs de Postgrau en Hotels Circulars i Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra.

Organitza: Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa amb la Col·laboració de la Càtedra d'Economia Circular i sostenible del Tecnocampus i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.

Preinscripció: Fins al 22/11/2021

Matrícula: Des de l'1 fins al 17/12/21

Informació i assessorament tècnic: 

Coordinadors Acadèmics del Postgrau

Dra. Mar Isla
mislap@tecnocampus.cat

Dr. Jordi Morató
jordi.morato@upc.edu

Sol·licitud de informació i inscripcions

Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

PRESENTACIÓ

El sector turístic és un  de les principals sectors econòmics de moltes economies nacionals i es reconeix, a més,  com un sector estratègic en la transformació del model econòmic actual cap a un nou model circular i sostenible, pels seus impactes ambientals i socials.

La  pandèmia de l’any 2020 ha portat el sector a una crisi sense precedents que a més està provocant molts canvis en el turista: canvis en les prioritats i interessos, en les modalitats dels viatges, en l’exigència de seguretat, en la salut, etc.

Tots els experts coincideixen en que la recuperació de la crisi portarà a   nous escenaris en els que l’economia circular obra moltes oportunitats per accelerar unes transformacions necessàries.

El programa se centra en el sector hoteler i en la revisió per incorporar el nou paradigme ambiental.

A QUI VA ADREÇAT

  • Graduats i titulars d’estudis relacionats amb l’àmbit del turisme i de l’empresa amb interès per especialitzar-se en la gestió hotelera.
  • Professionals de l’àmbit de l’hoteleria i la restauració amb responsabilitats de gestió en establiments.
  • Persones amb formació universitària en l’àmbit del turisme i de l’empresa o bé provinents d’altres titulacions amb interès per especialitzar-se en aquest sector.

 

ASPECTES DIFERENCIALS

  • Professorat de diverses especialitats, científiques socials i tècniques per aportar una visió completa
  • Participació d’experts de reconegut prestigi
  • Debats entre experts i participació de l’alumnat en classes síncrones
  • Treball sobre casos reals i bones pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS 

Professionals tècnicament formats i capacitats per incorporar a la construcció o reformes de les instal·lacions i a la gestió quotidiana d’empreses hoteleres i de restauració (compres i serveis, comunicació i màrqueting) criteris de sostenibilitat mitjançant models de turisme circular.
 
 

Organitzat per:

 

Amb la col·laboració de: