Dates: del 10 gener de 2022 fins al 4 de maig de 2022

Durada: 14 ECTS

Modalitat: Online

Orientació: Professional

Preu: 775 € + 75 € de taxes

Idiomes: Castellà i anglès

Titulació: Curs de Postgrau en estratègia i gestió pública pel turisme circular de la Universitat Pompeu Fabra.

Organitza: Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa amb la col·laboració de la Càtedra d’Economia Circular i sostenible del Tecnocampus i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. 

Preinscripció: Fins al 22/11/2021

Matrícula: Des de l'1 fins al 17/12/21

Informació i assessorament tècnic: 

Coordinadors Acadèmics del Postgrau 

Dra. Mar Isla
mislap@tecnocampus.cat

Dr. Jordi Morató
jordi.morato@upc.edu

Sol·licitud de informació i inscripcions

Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Tel. (+34) 93 702 19 59

TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

PRESENTACIÓ

El sector turístic és un  de les principals sectors econòmics de moltes economies nacionals, i molt especialment locals, on a més a més te un gran impacte social i ambiental. Tendeix a concentrar-se en espais ecològicament vulnerables, sovint amb alta estacionalitat, tot estressant ecosistemes naturals, i  té gran impacte social en les comunitats d'acollida. Addicionalment, per la mobilitat que suposa, posa en contacte cultures i espais distants el que obre noves perspectives de coneixement, respecte i vinculació social.  L’exigència de canvi de model econòmic cap a un model circular i sostenible pren, en el sector turístic, especial relleu.  

Així mateix, la pandèmia de l’any 2020 ha portat el sector a una crisi sense precedents i, enmig de la incertesa sobre el futur, es plantegen nous escenaris que en tots els casos obliguen a accelerar la transformació. Canvis en les prioritats del turista, en les modalitats dels viatges, en l’exigència de seguretat a les destinacions o en la salut son, entre d’altres, els nous elements del marc sectorial. Adaptabilitat i resiliència son atributs claus en el nou context.   

La planificació i la gestió des de l’àmbit públic necessita una revisió en profunditat atenent els nous paràmetres, per  a que sigui modèlica i a la necessària transformació de les activitats privades.  

Per això es planteja un curs de postgrau enfocat molt específicament a personal de les administracions públiques treballant en l’entorn del turisme.  

A QUI VA ADREÇAT

  • Graduats i titulars d’estudis relacionats amb l’àmbit del turisme i de l’empresa amb interès per especialitzar-se en la gestió hotelera.
  • Professionals de l’àmbit de l’hoteleria i la restauració amb responsabilitats de gestió en establiments.
  • Persones amb formació universitària en l’àmbit del turisme i de l’empresa o bé provinents d’altres titulacions amb interès per especialitzar-se en aquest sector.

ASPECTES DIFERENCIALS

  • Professorat de diverses especialitats, científiques socials i tècniques per aportar una visió completa
  • Participació d’experts de reconegut prestigi
  • Debats entre experts i participació de l’alumnat en classes síncrones
  • Treball sobre casos reals i bones pràctiques
     

 

PERFIL COMPETENCIAL DE SORTIDA

Professionals per a administracions públiques i entitats de promoció turística, tècnicament formats i capacitats per liderar polítiques i gestionar instal·lacions col·lectives i destinacions amb criteris de sostenibilitat i de turisme circular.
 
 

Organitzat per:

 

Amb la col·laboració de: